Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos
Straipsniai
Marina Guptor
Kristina Rudžionienė
Publikuota 2018-10-01
https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11951
PDF

Reikšminiai žodžiai

informacijos kokybė, finansinės ataskaitos, neuroapskaita

Kaip cituoti

Guptor M. ir Rudžionienė K. (2018) „Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(17-18), p. 29-42. doi: 10.15388/batp.v0i1.11951.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Finansinių ataskaitų teikiamos informacijos kokybės užtikrinimas yra viena pagrindinių finansinės apskaitos užduočių. Finansinių ataskaitų informacijos kokybės reikalavimas nustatytas teisės aktuose, kurie reglamentuoja šių ataskaitų parengimą. Tačiau informacijos kokybės užtikrinimas ataskaitų parengimo metu yra nemenkas iššūkis, nes, pirma, nėra bendro „apskaitos informacijos kokybės“ apibrėžimo, antra, nėra finansinių ataskaitų parengimo metodų ar būdų, kurie užtikrintų pateikiamos informacijos kokybę, trečia, moksliniuose tyrimuose, nagrinėjančiuose finansinių ataskaitų kokybės jų (ataskaitų) parengimo metu užtikrinimo problemą, beveik nekreipiama dėmesio į tokį svarbų veiksnį kaip žmogaus, rengiančio finansines ataskaitas, sprendimų priėmimo procesus, t. y. kiek sprendimus priimantis asmuo laisvas interpretuoti, kur jo laisvės ribos, ar, priimdamas subjektyvius sprendimus apie informacijos kokybę, jis gali pasiekti objektyvią kokybę. Šiuolaikiniuose tyrimuose dažniausiai nagrinėjama, kaip įvertinti jau parengtų finansinių ataskaitų kokybę, tačiau šiandien taip pat nėra bendros nuomonės, koks finansinių ataskaitų kokybės matavimo metodas yra geriausias. Be to, atlikta visai nedaug tyrimų, skirtų finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo ataskaitų parengimo procese metodų paieškai. Šiuolaikiniai neuromokslo pasiekimai leidžia giliau suprasti sprendimų priėmimo ištakas įvairiose srityse, tarp jų ir finansinėje apskaitoje.

Straipsnio tikslas – išnagrinėti neuromokslo ir finansinės apskaitos ryšį, bendrus sprendimų priėmimo ir apskaitos specialistų sprendimų priėmimo iš neuromokslo perspektyvų aspektus. Taikomi metodai: konceptuali, kritinė, sisteminė mokslinės literatūros analizė, lyginimas ir apibendrinimas. Straipsnyje nagrinėjama finansinių ataskaitų kokybės užtikrinimo, taikant tradicinius kokybės užtikrinimo būdus, problematika. Taip pat aptariama keletas bendrų neuromokslo įžvalgų apie sprendimų priėmimą ir apskaitos specialistų sprendimų priėmimą. Šiai dienai nėra vienos ir universalios finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo metodikos. Pastaraisiais metais vis dažniau kreipiamas dėmesys į neuromoksle naudojamus metodus sprendimų priėmimui tirti. Tai gali padėti kurti metodus, skirtus finansinių ataskaitų informacijos kokybei gerinti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.