Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams
Apžvalgos
Audronė Berezauskienė
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11770
PDF

Reikšminiai žodžiai

laiškai, išeivija, Nepriklausoma Lietuva, istorija, atsiminimai, komunikacija, emigracija, Halina Didžiulytė-Mošinskienė, Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis

Kaip cituoti

Berezauskienė, A. (2018) Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams, Bibliotheca Lituana, 5, p. 197-210. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11770.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Publikacijos tikslas – išanalizuoti išeivijoje gyvenusios lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjos, rašytojos, pedagogės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) laiškus, rašytus Anykščių krašto rašytojams Mildai Telksnytei-Račkaitienei ir Vygandui Račkaičiui. Šie laiškai saugomi Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje. Remiantis analizės, sintezės ir apibendrinimo metodais atskleisti laiškų savininkės ryšiai su minėtais Anykščių krašto rašytojais, išnagrinėtas laiškų turinys, juose gvildenta 1918–1940 m. laikotarpio Nepriklausomos Lietuvos tema, parodyti reikšmingi laiškų autorės darbai, skirti tėvynei Lietuvai, apibūdinta tautietės visuomeninė veikla puoselėjant lietuvybės ir tautiškumo išsaugojimą išeivijoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.