Knygotyra

Knygotyra

ISSN 0204-2061 | eISSN 2345-0053

Žurnalo tematika. Knygotyra yra mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir kitų dokumentinių medijų, taip pat ir skaitmeninių, tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.). Knygotyroje skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai, išeinantys birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis, dėl tekstų kitomis kalbomis reikėtų tartis su redkolegija.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. Scopus (2018), Book History Online (BHO), EBSCO Electronic Journals ServiceLibrary, Information Science and Technology Abstracts (LISTA), Modern Language Association International BibliographyElektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals LibraryUlrich’s WebLituanistikaChina Knowledge Resource Integrated DatabaseDOAJScienceOpen.
Google Scholar (h5-index 3; h5-median 5). 

Atviroji prieiga. Knygotyra yra visiškai atviros prieigos žurnalas. Turinys visiems pasiekiamas nemokamai. Suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką jame ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas joks embargo laikotarpis.  Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Iniciatyvos atviroms citatoms (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.

Istorija. Knygotyra nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, nuo 1970 m. – Knygotyra). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos ir Baltijos regiono bei kitų šalių knygos ir kitų medijų tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas Informacijos mokslų pavadinimu. 1990–2002 m. Knygotyra buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.