Knygotyra

Žurnalo tematika

„Knygotyra“ yra mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir skaitmeninių medijų kultūros, įvairių rašytinės komunikacijos aspektų tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.).
„Knygotyroje“ skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. Žurnale spausdinamų tekstų kalbos – lietuvių ir anglų, dėl tekstų kitomis kalbomis reikėtų tartis su redkolegija.

Žurnalo istorija

„Knygotyra“ nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, nuo 1970 m. – „Knygotyra“). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos ir Baltijos regiono bei kitų šalių knygos tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas „Informacijos mokslų“ pavadinimu. 1990–2002 m. „Knygotyra“ buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.

Recenzavimas

„Knygotyrai“ teikiami straipsniai yra recenzuojami laikantis dvigubo aklo recenzavimo principo, kai ir autoriaus, ir recenzento tapatybė neatskleidžiama. Esant interesų konfliktui, autoriai ir recenzentai turėtų kreiptis į žurnalo redaktorių kolegiją. Autoriui susipažinus su recenzija, per tam tikrą laiką jis turi tekstą pataisyti. Atkreiptinas dėmesys, kad žurnalui teikiami straipsnių rankraščiai yra tikrinami iThenticate (CrossCheck) programa plagijavimo atvejams išvengti. Straipsniai nepriimami skelbti, jeigu juose yra plagijavimo požymių. Autoriai, kurių straipsniai buvo atmesti dėl tekstų kokybės, pašalinę trūkumus tekstus gali teikti pakartotiniam svarstymui.

Publikavimo etika

„Knygotyros“ žurnalo redaktorių kolegijos nariai ir recenzentai remiasi Publikavimo etikos komiteto etikos kodeksu (The Committee on Publication Ethics, COPE) bei geriausios praktikos tradicijomis. Autoriai, teikiantys straipsnius „Knygotyrai“, turi laikytis Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodekso ir Europos mokslininkų etikos kodekso (The European Code of Conduct for Research Integrity).

Atviroji prieiga ir autorių teisė

„Knygotyra“ yra atvirosios prieigos žurnalas. Tai reiškia, kad visas žurnalo turinys nemokamai prieinamas internete. Vartotojams leidžiama skaityti, atsisiųsti, naudoti straipsnius, atlikti juose paiešką arba teikti nuorodas į juos šiame žurnale be atskiro leidėjo ar autoriaus leidimo. Ši praktika atitinka atvirosios prieigos sampratą pagal Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvą (The Budapest Open Access Initiative, BOAI). Jokie mokesčiai straipsniams publikuoti nėra renkami.

Prieiga prie „Knygotyroje“ skelbtų straipsnių teikiama remiantis Nekomercine kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License, CC BY-NC 4.0). Pagal ją autoriai išlaiko autorių teises į tekstą, suteikia žurnalui teisę jį publikuoti pirmajam, leidžia kitiems jį perspausdinti ir cituoti nurodant autorystę ir faktą, kad tekstas pirmą kartą publikuotas „Knygotyros“ žurnale.

Autoriams leidžiama viešinti savo straipsnius internete (pavyzdžiui, institucinėse saugyklose ar internetinėse svetainėse) juos jau publikavus ir raginama tai daryti, nes tai gali paskatinti produktyvius mokslinius mainus, o taip pat greitesnius ir aukštesnius publikuoto teksto citavimo rodiklius (žr. The Effect of Open Access).


,,Knygotyra“ referuojama šiose tarptautinėse duomenų bazėse: 

Lituanistika
http://www.lituanistikadb.lt/lt

Book History Online (BHO)
http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online

EBSCO Electronic Journals Service
http://ejournals.ebsco.com/Login.asp?Researcher=1

Library, Information Science et Technology Abstracts (LISTA) https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technology-abstracts

Modern Language Association International Bibliography
https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals

Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Ulrich’s Web
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

SCOPUS

Įteikimas

Pirmajam kasmetiniam „Knygotyros“ tomui straipsniai įteikiami iki vasario 1 dienos, antrajam – iki rugsėjo 1 d. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos