Skelbimai

Knygotyra
Skelbimai

Kvietimas teikti straipsnius teminiam Knygotyros“ tomui

2021 m. specialus „Knygotyros“ tomas yra skiriamas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentės dr. Genovaitės Raguotienės 90 metų sukakčiai paminėti. Žurnalas bus išleistas spausdintu formatu ir taip pat bus skelbiamas internete kaip atvirosios prieigos mokslinis žurnalas.

Rengiamo tomo problematika. Doc. dr. Genovaitė Raguotienė (1931 06 27) – lietuvių mokslininkė, bibliotekininkė, tyrinėjanti lietuvių kultūros istoriją, lietuvių raštijos/spaudos istoriją, lietuviškos knygos ir skaitymo istoriją; vaikų skaitybos problemas, lietuvių vaikų periodikos istoriją, vaikų literatūros bibliografiją, skaitymo kultūrą, Lietuvos bibliotekų istoriją. Jos 90-mečiu rengiamo tomo tikslas – atskleisti, kaip plėtojosi doc. dr. G. Raguotienės tyrimų temos pastaruoju laiku, ypač atkreipiant dėmesį į vaikų literatūros ir bendrąsias skaitymo problemas. Taip pat kviečiame mokslininkus, vykdančius tyrimus, susijusius ir su gerbiamos Sukaktuvininkės platesniuoju tyrimų lauku.

Lietuvos ir užsienio tyrėjai kviečiami teikti mokslo tiriamuosius straipsnius šiomis temomis:

bendrosios skaitymo ir knygos kultūros problemos: apie skaitančiąją visuomenę ir jos istorinę raidą; praeities ir dabarties skaitymą; skaitančiąją auditoriją; skaitymo kultūrą, procesą, įpročius, praktikas, skaitymo kaitą skaitmeniniame amžiuje; įvairiakalbės knygos skaitybą; įvairios grožinės ir negrožinės literatūros skaitymą ir jos suvokimą bei poveikį skaitytojams; lektologiją; biblioterapiją; knygos kultūrą ir jos kitimą įvairiais istoriniais laikotarpiais ir skirtingose kultūrose;

vaikų skaitymas: apie įvairaus amžiaus vaikų skaitymo ypatybes; skaitymo poveikį vaikams; skaitymo skatinimo veiklą; institucijas, skatinančias vaikų skaitymą; vaikų skaitymo įpročių ugdymą šeimoje, mokykloje, visuomenėje;

vaikų literatūra ir leidyba vaikams: apie vaikų literatūrą, jos raidą ir situaciją skaitmeninių medijų amžiuje; vaikų knygos leidybą ir jos raidą: istoriją, autorius, žanrus, formatus, sklaidą, rinką ir pan.; vaikų periodikos istoriją ir dabartinę padėtį; knygos populiarinimą praeityje ir šiuolaikinėje visuomenėje; vaikų literatūros bibliografiją ir informacijos apie vaikų literatūrą sistemas; vaikų medijų ir jų funkcijų raidą šiuolaikinėje visuomenėje;

bibliotekų darbas su vaikais: apie vaikų ir mokyklų bibliotekų istoriją ir vietą bibliotekų sistemoje; vaikų kaip bibliotekų naudotojų tyrimus; bibliotekų skaitymo skatinimą ir jo poveikį vaikams ir suaugusiems; bibliotekų kultūrinę veiklą, skirtą vaikams; vaikų bibliotekų erdvių inovacijas ir pritaikymą vaikų poreikiams; vaikų dalyvavimą bibliotekų organizuojant bibliotekų erdves; vaikų bibliotekininkų kompetencijas ir veiklą.

Platesniam tyrimų laukui priskirtume Lietuvos bibliotekų istorijos ir bibliotekininkystės bei informacijos mokslo ir mokymo ypatybių tyrimus, pramogų kultūros, medijų auditorijų, šiuolaikinių medijų santykio su tradicinėmis medijomis studijas.

„Knygotyra“ yra recenzuojamas atvirosios prieigos tarptautinis mokslinis žurnalas nepertraukiamai leidžiamas nuo 1961 metų, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir kitų dokumentinių medijų, taip pat ir skaitmeninių, tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.). „Knygotyroje“ skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. Nuo 2018 m. „Knygotyra“ yra indeksuojama „Elsevier Scopus“ duomenų bazėje.

Svarbios datos

Apie ketinimą teikti straipsnį rengiamam tomui prašytume informuoti iki 2020 m. birželio 15 d. Straipsnių tekstų lauktume iki 2020 m. gruodžio 15 d. „Knygotyros“ žurnale straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Daugiau reikalavimų pateikiama „Nurodymuose autoriams“ Knygotyros interneto svetainėje (https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/about/submissions).

Kontaktai

Vyriausioji redaktorė prof. dr. Aušra Navickienė ausra.navickiene@kf.vu.lt
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. dr. Elena Macevičiūtė elena.maceviciute@gmail.com
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas prof. habil. dr. Domas Kaunas domas.kaunas@kf.vu.lt
Atsakingasis sekretorius dr. Kšištof Tolkačevski ksistof.tolkacevski@kf.vu.lt
Daugiau apie „Knygotyros“ žurnalą skaitykite: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra