Atsakingi redaktoriai
Knygotyra
Atsakingi redaktoriai

Vyriausiasis redaktorius 
Prof. habil. dr. Domas KAUNAS
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija)
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojos 
Prof. dr. Elena MACEVIČIŪTĖ
Buroso universitetas, Švedija (Komunikacija ir informacija)
Prof. dr. Aušra NAVICKIENĖ
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija)
Atsakingoji sekretorė 
Doc. dr. Alma BRAZIŪNIENĖ
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija)

Nariai:
Habil. dr. Ona ALEKNAVIČIENĖ
Lietuvių kalbos institutas, Lietuva (Filologija)
Prof. dr. Roma BONČKUTĖ
Klaipėdos universitetas, Lietuva (Filologija) 
Prof. dr. Larisa DOVNAR
Baltarusijos valstybinis kultūros ir meno universitetas, Baltarusija (Komunikacija ir informacija) 
Prof. habil. dr. Malgorzata KOMZA
Vroclavo universitetas, Lenkija (Komunikacija ir informacija) 
Prof. dr. Miha KOVAČ
Liublianos universitetas, Slovėnija (Komunikacija ir informacija) 
Dr. Illkka MÄKINEN
Tamperės universitetas, Suomija (Komunikacija ir informacija) 
Prof. dr. Guido MICHELINI
Parmos universitetas, Italija (Kalbotyra) 
Prof. dr. Arvydas PACEVIČIUS
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija) 
Habil. dr. Aldona PRAŠMANTAITĖ
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva (Istorija) 
Doc. dr. Tiiu REIMO
Talino universitetas, Estija (Komunikacija ir informacija) 
Doc. habil. dr. Christiane SCHILLER
Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija (Filologija) 
Prof. dr. Josée VINCENT
Šerbruko universitetas, Kanada (Filologija ir komunikacija) 
Prof. dr. Adriaan van der WEEL
Leideno universitetas, Nyderlandai (Komunikacija ir informacija) 
Prof. dr. Viesturs ZANDERS
Latvijos universitetas, Latvija (Komunikacija ir informacija) 

REDAKTORIŲ KOLEGIJOS GARBĖS NARIAI 
Prof. dr. Leslie HOWSAM
Vindzoro universitetas, Kanada (Istorija) 
Prof. habil. dr. Krzysztof MIGOŃ
Vroclavo universitetas, Lenkija (Komunikacija ir informacija)