Vertybių etikos analizė

E. Gefenas

Santrauka


1991 m. gruodžio 9 d. Vilniaus universitete L. Anilionytė apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Vertybių problema formaliojoje ir materialinėje etikoje“. Mokslinis vadovas – doc. A. Lozuraitis, oficialieji oponentai: prof. B. Genzelis ir dr. J. Balčius. Disertacijoje aptariamos I. Kanto etikos istorinės ir dalykinės prielaidos, laisvės samprata kaip aksiologinio mąstymo principas, nagrinėjamos formaliųjų ir materialiųjų principų, laimės, pareigos, dorovinio poelgio sampratos. Analizuojama M. Schelerio etikos koncepcija: emocionaliojo apriorizmo samprata laikoma pagrindine šios koncepcijos dalimi.

Raktiniai žodžiai


Loreta Anilionytė; Albinas Lozuraitis; Bronislovas Genzelis; Jonas Balčius; etika

Pilnas tekstas:

PDF