Respectus Philologicus

Tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) mokslo darbų žurnalas, skirtas gramatikos, semantikos, semiotikos, sintaksės (H 352), bendrosios ir lyginamosios literatūros, literatūros kritikos, literatūros teorijos (H 390) tyrimams. Leidinyje probleminiai straipsniai, vertimai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale bendradarbiauja įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai – lingvistai, literatūrologai, istorikai, politologai, filosofai, kultūrologai, sociologai, kuriuos domina viena reikšmingiausių šiuolaikinio humanitarinio mokslo problemų – žmogus kalbos erdvėje, žodžio reikšmė ir funkcijos visuomenėje. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia ne tik supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais bei laimėjimais Rytų ir Centrinės Europos regiono šalyse, bet ir apskritai suintensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje. Žurnalo vyr. redaktorė prof. habil. dr. Eleonora Lassan. Žurnalas įtrauktas į tarptautines duomenų bazes CEEOL (2005), EBSCO (2006), MLA (2007), Index Copernicus (2008), Lituanistika (2011), Linguistic Bibliography Online (2012), Ulrichs (2013). Mokslo darbų leidinyje publikuoti autorių darbai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.

Visi žurnalo numeriai čia