Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas
Straipsniai
Deimena Kiyak
Klaipėdos universitetas, Lietuva Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva
Laura Paulionienė
Klaipėdos universitetas, Lietuva Socialinių mokslų kolegija, Lietuva
Publikuota 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

kredito unijos
veiklos vertinimo rodikliai
trendas

Kaip cituoti

Kiyak D. ir Paulionienė L. (2014) „Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 118-132. doi: 10.15388/batp.2014.15A.10.

Santrauka

Akcentuojant jog kredito unijos atitolsta nuo pradinės kooperatinės bankininkystės idėjos ir vis dažniau pradeda kredituoti asocijuotus narius (verslą), kurio kredito rizika yra nepakankamai vertinama, o tai itin neigiamai paveikia pačių kredito unijų veiklos rezultatus ir tęstinumą, atliktas Lietuvoje veikiančių 76 kredito unijų veiklos rodiklių vertinimas. Siekiant įvertinti Lietuvos kredito unijų veiklos pasiekimus, sudaryta veiklos vertinime naudotina rodiklių sistema, pagal kurią apskaičiuoti veiklos rezultatai. Naudojant tiesinio ir eksponentinio trendo metodiką, išnagrinėtos Lietuvos kredito unijų pagrindinių veiklos rodiklių vidurkių kaitos tendencijos, sudarytos jų prognozės. Nustatyta, kad mokslinėje literatūroje iki šiol nėra vieningos nuomonės, kaip ir kokiais pagrindiniais rodikliais ar kriterijais remiantis, reikia įvertinti įmonių veiklą, kokius modelius naudojant tai geriausia atlikti. Ypač tai konstatuotina finansinių paslaugų sektoriuje. Moksliniu aspektu teigiama, jog veiklos vertinimas turėtų būti kompleksinė finansinių ir nefinansinių rodiklių sąranka, pritaikyta konkrečiai įmonei, tačiau su galimybe ją palyginti su kitomis įmonėmis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.