Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė
Straipsniai
Gerda Jurkonienė
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0002-7374-8111
Justina Stašaitytė
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0001-7142-5434
Publikuota 2019-10-09
https://doi.org/10.15388/batp.2019.9
HTML

Reikšminiai žodžiai

finansinės ataskaitos
reikšmingumas
auditas
planinis reikšmingumas
darbinis reikšmingumas
aiškiai trivialus iškraipymas

Kaip cituoti

Jurkonienė G. ir Stašaitytė J. (2019) „Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (20), p. 1. doi: 10.15388/batp.2019.9.

Santrauka

Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentų audito metu, auditoriai nustatydami procedūrų apimtį ir klaidų poveikį finansinių ataskaitų tikro ir teisingo vaizdo atvaizdavimui, vadovaujasi tam tikru nustatytu reikšmingumo lygiu. Tarptautiniuose audito standartuose yra paliktos plačios reikšmingumo nustatymo proceso interpretavimo galimybės, todėl dažnai kyla klausimas, kaip auditoriai nustato reikšmingumą. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti reikšmingumo nustatymo procesą ir sukurti reikšmingumo nustatymo proceso modelį. Straipsnyje taikyti informacijos rinkimo, Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros ir auditą reglamentuojančių norminių aktų lyginamosios analizės, kritinio vertinimo, sisteminimo, interpretavimo metodai. Išanalizavus reikšmingumo nustatymo procesą, nustatyta, kad reikšmingumo procesą sudaro keturi etapai: reikšmingumo ribų nustatymo veiksnių įvertinimas, planinio reikšmingumo nustatymas, darbinio reikšmingumo nustatymas ir aiškiai trivialaus iškraipymo nustatymas. Remiantis nagrinėta literatūra buvo sudarytas reikšmingumo nustatymo proceso modelis.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.