Sektoriaus įtaka reikšmingumo ribų nustatymui finansinių ataskaitų audito procese
Straipsniai
Gytis Kaziukonis
Vilniaus universitetas
Gerda Jurkonienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-08-26
https://doi.org/10.15388/batp.2020.23
HTML

Reikšminiai žodžiai

finansinės ataskaitos
reikšmingumas
sektorius
darbinis reikšmingumas
planinis reikšmingumas

Kaip cituoti

Kaziukonis G. ir Jurkonienė G. (2020) „Sektoriaus įtaka reikšmingumo ribų nustatymui finansinių ataskaitų audito procese“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 220, p. 1. doi: 10.15388/batp.2020.23.

Santrauka

Auditoriai atlikdami finansinių ataskaitų auditą planavimo, procedūrų atlikimo ir rezultatų vertinimo etapuose naudoja reikšmingumo lygius. Taip užtikrinama, jog finansinės ataskaitos nėra reikšmingai iškraipytos. Tarptautiniuose audito standartuose yra paliktos plačios reikšmingumo interpretavimo ribos, tačiau pabrėžiama, jog nustatinėjant reikšmingumą, auditorius turi turėti pakankamai žinių apie ūkinę šaką ar sektorių, kuriame veikia audituojama įmonė. Tyrimo tikslas išanalizuoti sektoriaus veiksnius, kurie daro įtaką reikšmingumo nustatymo riboms finansinių ataskaitų audito procese bei sudaryti sektoriaus įtakos reikšmingumo ribų nustatymui schemą. Straipsnyje taikyti informacijos rinkimo, Lietuvos bei užsienio literatūros ir auditą reglamentuojančių teisės aktų analizė, sisteminimo ir interpretavimo metodai. Išnagrinėjus surinktą informaciją, nustatyta, jog planiniam ir darbiniam reikšmingumui, bei pastarojo alokacijai buhalteriniams straipsniams, sektorius pagrįstai daro įtaką. Ši įtaka pasireiškia per kokybinius bei kiekybinius sektorių veiksnius. Remiantis išnagrinėta literatūra buvo sudarytas sektoriaus įtakos reikšmingumo nustatymui modelis.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.