Nr. 20 (2019): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 20 (2019)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2019-10-09

Straipsniai

Gerda Jurkonienė | Justina Stašaitytė
Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė
Santraukos peržiūros 1283 | Straipsnio (HTML) peržiūros 497
Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius
Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.)
Santraukos peržiūros 1372 | Straipsnio (HTML) peržiūros 178
Alfreda Sapkauskiene | Liliana Sileikiene
The family business in new EU countries: the spread and agency conflicts they face
Santraukos peržiūros 1230 | Straipsnio (HTML) peržiūros 104
Darius Vaicekauskas
Atsakingojo audito partnerio įsitraukimas į auditą, kaip audito kokybės indikatorius
Santraukos peržiūros 1134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 138
Jonas Mackevičius | Daiva Raziūnienė | Romualdas Valkauskas
Finansinės analizės informacijos vertė: teorinis aspektas
Santraukos peržiūros 1802 | Straipsnio (HTML) peržiūros 427
Vilius Savickas
Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika
Santraukos peržiūros 1253 | Straipsnio (HTML) peržiūros 1614
Daiva Raziūnienė | Uršula Adaškevič
Finansinio audito įrodymai
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (HTML) peržiūros 307