Nr. 20 (2019): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 20 (2019)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2019-10-09

Straipsniai

Gerda Jurkonienė | Justina Stašaitytė
Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė
Santraukos peržiūros 1486 | Straipsnio (HTML) peržiūros 717
Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius
Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.)
Santraukos peržiūros 1569 | Straipsnio (HTML) peržiūros 304
Alfreda Sapkauskiene | Liliana Sileikiene
The family business in new EU countries: the spread and agency conflicts they face
Santraukos peržiūros 1319 | Straipsnio (HTML) peržiūros 134
Darius Vaicekauskas
Atsakingojo audito partnerio įsitraukimas į auditą, kaip audito kokybės indikatorius
Santraukos peržiūros 1337 | Straipsnio (HTML) peržiūros 232
Jonas Mackevičius | Daiva Raziūnienė | Romualdas Valkauskas
Finansinės analizės informacijos vertė: teorinis aspektas
Santraukos peržiūros 2190 | Straipsnio (HTML) peržiūros 654
Vilius Savickas
Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika
Santraukos peržiūros 1887 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3121
Daiva Raziūnienė | Uršula Adaškevič
Finansinio audito įrodymai
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (HTML) peržiūros 630