Nr. 20 (2019): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 20 (2019)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2019-10-09

Straipsniai

Gerda Jurkonienė | Justina Stašaitytė
Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė
Santraukos peržiūros 1404 | Straipsnio (HTML) peržiūros 610
Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius
Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.)
Santraukos peržiūros 1475 | Straipsnio (HTML) peržiūros 233
Alfreda Sapkauskiene | Liliana Sileikiene
The family business in new EU countries: the spread and agency conflicts they face
Santraukos peržiūros 1281 | Straipsnio (HTML) peržiūros 125
Darius Vaicekauskas
Atsakingojo audito partnerio įsitraukimas į auditą, kaip audito kokybės indikatorius
Santraukos peržiūros 1243 | Straipsnio (HTML) peržiūros 189
Jonas Mackevičius | Daiva Raziūnienė | Romualdas Valkauskas
Finansinės analizės informacijos vertė: teorinis aspektas
Santraukos peržiūros 1934 | Straipsnio (HTML) peržiūros 486
Vilius Savickas
Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika
Santraukos peržiūros 1415 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2244
Daiva Raziūnienė | Uršula Adaškevič
Finansinio audito įrodymai
Santraukos peržiūros 412 | Straipsnio (HTML) peržiūros 484