Apie taikomųjų programų sąveikumo metodologiją, grindžiamą giluminėmis žiniomis
Informacinės sistemos
Andrius Valatavičius
Saulius Gudas
Publikuota 2018-01-25
https://doi.org/10.15388/Im.2017.79.11400
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Valatavičius A. ir Gudas S. (2018) „Apie taikomųjų programų sąveikumo metodologiją, grindžiamą giluminėmis žiniomis“, Information & Media, 790, p. 83-113. doi: 10.15388/Im.2017.79.11400.

Santrauka

Įmonių taikomųjų programų sąveika dinamiškoje aplinkoje yra aktuali problema. Būtina ieškoti naujų metodologijų ir sprendimų. Siūlomo metodo metodologinis pagrindas yra vidinio modeliavimo paradigma, kuri integruota su MDA (OMG) metodu. Modifikuota MDA schema apima naują modeliavimo sluoksnį, skirtą žinioms apie realybės domeno savybes aprašyti, naudojami veiklos vidinio modeliavimo karkasai, grindžiami valdymo transakcijos konceptu. Modifikuota MDA schema leidžia apibrėžti organizacijos veiklos srities realybės priežastinius ryšius ir juos perduoti į skirtingus MDA sluoksnių modelius. Tyrimas remiasi prielaida, kad organizacijų veiklos sritis yra tikslo siekianti ir save valdanti sistema. Valdymo transakcija yra esminis veiklos valdymo vidinio modeliavimo konceptas, nes atskleidžia kiekvienos tikslo siekiančios veiklos vidines informacijos transformacijas (tai giliosios žinios apie save valdančias veiklas). Panaudoti veiklos vidinio modeliavimo karkasai leidžia atsekti realybės domeno – organizacijos veiklos – priežastines priklausomybes per visus programinės įrangos kūrimo MDA sluoksnius ir taip nustatyti domeno priežastingumo įtaką programos vientisumui ir sąveikai. Šis metodas jungia veiklos modeliavimo metodus ir reguliavimo teorijos principus, veiklos architektūros modeliavimo karkasus ir autonominio skaičiavimo koncepciją. Veiklos architektūros modeliavimo kalba ArchiMate yra vartojama priežastinių ryšių perdavimui tarp modelių, kurie yra skirtinguose MDA sluoksniuose, iliustruoti. Aprašyta šiuo metodu sukurta taikomųjų programų sąveikumą užtikrinanti programų sistemos architektūra su autonominiu integravimo komponentu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.