Dalykinės srities žinių turinio atnaujinimo valdymo informacinių sąveikų pagrindu modelis
Straipsniai
Jurij Tekutov
Klaipėda State University of Applied Sciences; Klaipėda University, Lithuania; Lithuania Business University of Applied Sciences
Saulius Gudas
Vilnius University, Lithuania
Vitalijus Denisovas
Klaipėda University, Lithuania; Lithuania Business University of Applied Sciences
Julija Smirnova
Klaipėda State University of Applied Sciences, Lithuania
Publikuota 2019-10-28
https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.17
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žiniomis grindžiama IS inžinerija
detalizuotas vertės grandinės modelis
elementarus (veiklos) valdymo ciklas
dalykinės srities (domeno) valdymo žinių modeliavimo metodas

Kaip cituoti

Tekutov J., Gudas S., Denisovas V., & Smirnova J. (2019). Dalykinės srities žinių turinio atnaujinimo valdymo informacinių sąveikų pagrindu modelis. Information & Media, 85, 69-97. https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.17

Santrauka

Straipsnyje pateiktas nagrinėjamos dalykinės srities, vadinamos „veiklos domenu“, žinių turinio atnaujinimo metodas, grindžiamas veiklos valdymo informacinių sąveikų aspektu, kai yra identifikuojamos valdymo informacinės sąveikos tarp veiklos domeno komponentų. Sukurtas dalykinės srities valdymo žinių modeliavimo metodas, leidžiantis sudaryti analizuojamo domeno valdymo informacinių sąveikų dviejų lygmenų (granuliuoto) žinių aprašymo modelį: aukščiausiojo lygmens modifikuotas vertės grandinės modelis toliau detalizuojamas į elementaraus valdymo ciklo modelių rinkinį; pasirinkta hierarchinė struktūra leidžia sudaryti naujus struktūrinius žinių modelius bei juos atnaujinti. Sukurtas žinių turinio atnaujinimo modelis aprašytas formaliai, pasiūlytos kompiuterizuoto proceso įgyvendinimo priemonės. Pasiūlytas dalykinės srities valdymo žinių modeliavimo metodas, kurio formalūs detalizuoto vertės grandinės modelio (DVGM) ir elementaraus valdymo ciklo (EVC) aprašai pateikti BPMN notacija, pasiūlytos kompiuterizuoto IS inžinerijos proceso priemonės metodui realizuoti.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.