Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: lyginamoji analizė
Straipsniai
Lijana Stundžė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-07-04
https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11675
PDF

Kaip cituoti

Stundžė L. (2018). Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: lyginamoji analizė. Information & Media, 80, 105-118. https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11675

Santrauka

Šiame straipsnyje pristatoma keliais etapais atliktų lyčių studijų formaliosios mokslo komunikacijos mokslininkas mokslininkui ir mokslininkas visuomenei tyrimų lyginamoji analizė. Pirmajame etape buvo atlikta specializuoto lyčių studijų mokslo žurnalo „Lyčių studijos ir tyrimai“ analizė, antrajame etape buvo atlikta formaliosios mokslo komunikacijos raiškų septyniuose socialinių mokslų krypties žurnaluose analizė, trečiajame etape išanalizuota lyčių studijų mokslo komunikacija 1992–2012 metų periodinių leidinių straipsniuose. Šių tyrimų rezultatai buvo publikuoti mokslo leidinyje „Lyčių studijos ir tyrimai“ bei mokslo žurnale „Informacijos mokslai“. Šio tyrimo tikslas yra palyginti formaliosios mokslo komunikacijos raiškas specializuotame mokslo žurnale „Lyčių studijos ir tyrimai“, septyniuose socialinių mokslų krypties žurnaluose bei periodiniuose leidiniuose, nustatyti lyčių studijų formaliosios mokslo komunikacijos (mokslininkas mokslininkui ir mokslininkas visuomenei) tendencijas 1992–2012 metais. Palyginamoji analizė atliekama remiantis šiais kriterijais: straipsnių pasiskirstymas pagal tematiką; straipsnių autorių institucinė priklausomybė; straipsnių autorių lytis, mokslo komunikacijos lyderiai, tarpdisciplininiai tyrimai.

Pagrindiniai žodžiai: lyčių studijos, mokslo komunikacija – mokslininkas visuomenei, mokslo populiarinimas, socialiniai mokslai, socialinių mokslų krypties žurnalai, periodiniai leidiniai

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.