Lyčių studijų mokslo komunikacija 1992–2012 metų periodinių leidinių straipsniuose
Mokslo komunikacija
Lijana Stundžė
Publikuota 2016-04-13
https://doi.org/10.15388/Im.2016.74.9926
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslo komunikacija – mokslininkas visuomenei
mokslo populiarinimas
lyčių studijos
periodiniai leidiniai

Kaip cituoti

Stundžė L. (2016) „Lyčių studijų mokslo komunikacija 1992–2012 metų periodinių leidinių straipsniuose“, Information & Media, 740, p. 111-125. doi: 10.15388/Im.2016.74.9926.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami formaliosios mokslo komunikacijos mokslininkas visuomenei (mokslo populiarinimas) teoriniai aspektai ir pristatomas lyčių studijų mokslo populiarinimo periodinėje spaudoje tyrimas. Atliekant šį tyrimą buvo analizuojami Lietuvos periodiniuose leidiniuose 1990–2012 metais publikuoti straipsniai, kuriose visuomenei pristatoma lyčių studijų problematika. Mokslo populiarinimo produkcija nagrinėjama pagal keletą kriterijų: straipsnių tematiką, straipsnių kiekį periodiniuose leidiniuose, daugiausia publikacijų pateikusius autorius bei jų priklausomybę mokslo institucijoms. Straipsnio tikslas – išanalizuoti lyčių studijų mokslo populiarinimo raiškas 1992–2012 metų periodiniuose leidiniuose. Siekiant šio tikslo teorinėje straipsnio dalyje aptariama mokslo populiarinimo svarba; nagrinėjami teoriniai mokslo populiarinimo aspektai, o tyrimo dalyje pristatoma lyčių studijų mokslo populiarinimo raiškų 1992–2012 metų periodiniuose leidiniuose analizė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.