Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose
Komunikacija: teorija ir praktika
Lijana Stundžė
Publikuota 2016-01-11
https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9218
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyčių studijos
socialiniai mokslai
mokslo komunikacija
formalioji mokslo komunikacija

Kaip cituoti

Stundžė L. (2016) „Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose“, Information & Media, 720, p. 7-20. doi: 10.15388/Im.2015.72.9218.

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašomas tyrimas yra 2014 m. atlikto tyrimo „Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: mokslo leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai atvejo analizė“ tęsinys. Tyrimo rezultatai publikuoti 2014 metais mokslo leidinyje „Lyčių studijos ir tyrimai“. Šio tyrimo tikslas: išanalizuoti lyčių studijų problematiką nagrinėjančių mokslininkų formaliosios mokslo komunikacijos raiškas septyniuose socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose bei atlikti gautų rezultatų lyginamąją analizę su anksčiau atliktu tyrimu. Atrinktų žurnalų straipsnių analizei pasirinkti šie kriterijai: žurnalų straipsnių skaičius lyčių studijų tematika, teminis straipsnių pasiskirstymas, straipsnių autorių institucinė priklausomybė, bendraautorystė, straipsnių kalba ir tarptautiškumas, straipsnių autorių lytis bei lyčių studijų mokslo komunikacijos lyderiai. Straipsnių analizei atrinkti septyniuose socialinių mokslų krypties žurnaluose (Sociologija. Mintis ir veiksmas, Filosofija. Sociologija, Socialiniai tyrimai, Socialinis darbas, Socialinių mokslų studijos, Tiltai, Acta paedagogica Vilnensia) lyčių studijų tematika publikuoti 109 straipsniai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.