Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis
Straipsniai
Regina Varnienė-Janssen
Vilniaus universitetas, Lietuva
Albertas Šermokas
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-3155-2233
Publikuota 2020-04-29
https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.32
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

ontologija pagrįstas suderinamumas
metaduomenų suderinamumas
CIDOC CRM
proveniencija
reikalavimai proveniencijai saityne (Requirements for Provenance on the Web)

Kaip cituoti

Varnienė-Janssen R., & Šermokas A. (2020). Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis. Information & Media, 88, 66-82. https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.32

Santrauka

Saityno technologijos sudaro galimybę tenkinti įvairiapusiškas informacines skaitmeninės eros vartotojų reikmes. Kita vertus, iki šiol aktuali problema išlieka atminties institucijų į saityną teikiamo skaitmeninto turinio semantinis integralumas. Informacijos ir duomenų turinio semantinis suderinamumas ypač aktualus integruotoms sistemoms. Straipsnyje apibūdinama ontologijomis grindžiamų metaduomenų koncepcija. Straipsnyje aprašomas CIDOC/CRM ontologijos kaip tarpininkavimo schemos vaidmuo VEPIS sistemoje. Straipsnis taip pat supažindina su Asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauru (BAVIC), VEPIS atliekančiu pamatinės ontologijos vaidmenį (leidžia suprasti esybes ir jų santykius, jų santykį su laiku ir erdve). Kita straipsnyje analizuojama problema yra susijusi su kultūros informacijos turinio patikimumu saityne. Vartotojai apie informacijos ir duomenų patikimumą sprendžia remdamiesi proveniencija, kuri gali arba negali būti jiems tiesiogiai pateikiama. Straipsnyje analizuojama, kaip proveniencija yra valdoma VEPIS skaitmeninto turinio ilgalaikio išsaugojimo ir jos sklaidos procesų metu, ir kartu nustatoma, ar šie procesai atitinka proveniencijos saityne W3C Provenance Incubator Group reikalavimus. Straipsnyje remiamasi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto ir Matematikos fakulteto 2018–2019 m. straipsnio autorių inicijuoto tyrimo rezultatais.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.