Naujos platformos lietuvių literatūros kūrinių sklaidai ir skaitymo skatinimui: problemos analizė
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Regina Varnienė-Janssen
Neringa Račkauskaitė
Publikuota 2016-01-11
https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9222
PDF

Reikšminiai žodžiai

skaitymo skatinimas
el. knyga
el. paslaugos
e-klasikos biblioteka
fenomenologijos metodologija
pridėtinės vertės 2-3-4 kūrimo koncepcija
kokybinis tyrimas

Kaip cituoti

Varnienė-Janssen R., & Račkauskaitė N. (2016). Naujos platformos lietuvių literatūros kūrinių sklaidai ir skaitymo skatinimui: problemos analizė. Information & Media, 72, 74-101. https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9222

Santrauka

Straipsnio objektas – lietuvių literatūros kūrinių prieinamumo pokyčiai, įgyvendinus projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ (toliau – e-klasikos biblioteka) ir sukurtų elektroninių paslaugų poveikis kūrinių sklaidai ir skaitymo intensyvumui. Tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti subjektyvų vartotojų požiūrį į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendamo projekto metu sukurtas elektronines paslaugas bei įvertinti šių paslaugų pridėtinę vertę, paremtas konstruktyvistine fenomenologijos metodologija ir pridėtinės vertės kūrimo 2-3-6 koncepcija. Pasirinktas kokybinio tyrimo metodas sudarė galimybę pateikti išvadas dėl sukurtos e-klasikos bibliotekos ir elektroninių paslaugų vertės ir šių paslaugų efektyvesnio panaudojimo lietuvių literatūros kūrinių sklaidai bei skaitymo skatinimui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.