Daugialypių mobiliųjų paslaugų teikimo galimybės autotransporto komunikacijos tinkluose
Straipsniai
Dalė Dzemydienė
Vilnius University; Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Mindaugas Kurmis
Klaipėda University, Lithuania
Vilija Baikštienė
JSC “Transekspedicija”, Lithuania
Ramūnas Dzindzalieta
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-10-28
https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.22
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

informacinės komunikacinės technologijos (IKT)
intelektualizuotos daugialypės paslaugos
automobilių transportas
belaidžio ryšio tinklai
duomenų perdavimas

Kaip cituoti

Dzemydienė D., Kurmis M., Baikštienė V. ir Dzindzalieta R. (2019) „Daugialypių mobiliųjų paslaugų teikimo galimybės autotransporto komunikacijos tinkluose“, Information & Media, 850, p. 176-192. doi: 10.15388/Im.2019.85.22.

Santrauka

Moksliniai tyrimai intelektualaus transporto nevienalyčių paslaugų teikimo srityje yra labai aktualūs sparčiai besikeičiančios infrastuktūros automobilių transporte. Ypač tokių paslaugų teikimo galimybės išaugo, pasitelkiant belaides technologijas ir ryšių komunikacines priemones. Dabartinė informacinių komunikacinių technologijų (IKT) plėtra ir intelektinių transporto platformų bei paslaugas teikiančių sistemų integracija leidžia žymiai pagerinti eismo saugą ir sumažinti avarijų kelyje tikimybę. Tačiau, norint teikti mobiliąsias-intelektualiąsias paslaugas, reikia sukurti gana sudėtingą infrastruktūrą, skirtą daugiakompozicinėms paslaugoms palaikyti. Šio mokslinio straipsnio tikslas yra išanalizuoti duomenų perdavimo galimybes, skirtas nevienalytėms, daugialypėms (heterogeninėms) paslaugoms teikti, kartu užtikrinant kelių eismo saugumą. Darbe nagrinėjami uždaviniai, kaip įvertinti tokių mobiliųjų paslaugų integracijos galimybes autotransporto priemonių infrastruktūroje. Svarbiu uždaviniu tampa duomenų pralaidumo nustatymas, įgalinant daugiakompozicines paslaugas proginiuose (Ad-Hoc) belaidžiuose tinkluose. Demonstruojami rezultatai iliustruoja belaidžių tinklų galimybes, atliekant tokių paslaugų imitacinį modeliavimą, transporto paslaugas generuojančioje aplinkoje. Straipsnyje parodyta, kad, norint teikti kokybiškas nevienalytes paslaugas, reikia naujų belaidžių tinklų sąveikos protokolų, tokių kaip sesijos inicializavimo protokolas (SIP), GPRS funkcinių galimybių, maršrutizavimo protokolų ir prieigos prie kanalų būdų dideliam palaikomųjų paslaugų komponentų kiekiui užtikrinti.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.