Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui
Internetinės technologijos
Dalė Dzemydienė
Ramūnas Dzindzalieta
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3226
PDF

Kaip cituoti

Dzemydienė D., & Dzindzalieta R. (2009). Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui. Information & Media, 50, 274-280. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3226

Santrauka

Mobiliųjų technologijų platforma leidžia aptikti ir stebėti judančių objektų geografi nes koordinates. Atitinkamų parametrų reikšmės gali būti fi ksuojamos sensorinės įrangos jutiklių priemonėmis ir perteikiamos nuotoliniu būdu į serverio duomenų bazę. Norint tinkamai valdyti pavojingus krovinius, tenka ne tik nustatyti objekto buvimo vietą, bet ir susieti kontekstinę informaciją su gaunamais duomenimis, ją diagnozuoti, vertinti susidariusios situacijos būklę bei sudaryti sąlygas priimti duomenis
perduodamus tam tikrų tarnybų nutolusiems įrenginiams. Sprendžiant pagalbos arba tinkamo reguliavimo uždavinius transporto valdyme. Straipsnyje nagrinėjami tokios sistemos architektūros išvystymo klausimai. Sistema leidžia stebėti judančius objektus ir palaikyti ryšį tarp skirtingų mobiliųjų įrenginių. Gauti rezultatai aprašo atitinkamą sąsajos struktūrą, jos programinius komponentus, scenarijus, paslaugų kontrolę.

Application of Mobile Technologies for Monitoring and Communication of Transportation Objects
Dalė Dzemydienė, Ramūnas Dzindzalieta

Summary
Mobile technologies provide a convenient platform for the detection of location of objects, for delivering reminders, etc. A location-based reminder application runs on mobile phones. Reminders can be more helpful when rich contextual information is used to present them at appropriate time in appropriate places. Devices detect and interact with their physical environments through sensors. 
In general, any aspect of the device that enables it to detect and interact with its physical environment may be considered as sensor. Some interesting examples of such sensors include: built-in cameras motion/gesture sensors location-sensing capabilities (for example, GPS hardware).
The aims of our research concerns the methods to collect appropriate interface structure (components, scenarios) for services control for the recognizing the concrete situation of the moving object using distributed information systems and means of wireless communication systems (i.e. programming components, protocols, sensors and devices). The paper describes an approach of designing of the architecture of the system that uses the wireless technologies to monitor the dynamic objects. We propose some wireless protocols used to establish object’s geographical coordinates, monitor and fi x state of behavior of the moving dangerous transportation objects.

>

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.