Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Straipsniai
Rimvydas Laužikas
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0001-9853-8738
Darius Plikynas
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-5906-2324
Vytautas Dulskis
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0003-3828-1592
Leonidas Sakalauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Arūnas Miliauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2020-04-29
https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.29
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kultūros informacijos valdymas
dalyvavimas kultūroje
matavimo metrika
socialinis kapitalas
agentinis modeliavimas

Kaip cituoti

Laužikas R., Plikynas D., Dulskis V., Sakalauskas L. ir Miliauskas A. (2020) „Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui“, Information & Media, 880, p. 8-28. doi: 10.15388/Im.2020.88.29.

Santrauka

Kultūros procesų poveikis asmens ir visuomenės pokyčiams yra viena svarbių šiuolaikinių tyrimų temų ne tik socialiniuose moksluose, tačiau ir modeliuojant visuomenės raidos scenarijus ar priimant argumentais grįstus politinio pobūdžio sprendimus. Remiantis sistemų teorija grindžiamu kultūros socialinio kapitalo verčių teoriniu konceptu, kultūros įvykių poveikis gali būti analizuojamas ir imitaciškai modeliuojamas koncentruojantis į socialinio kapitalo verčių didėjimą / mažėjimą, vykstantį asmeniui dalyvaujant kultūroje. Tyrimo tikslas – apibrėžti dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metriką ir matematiškai pagrįsti metodą (modelį), įgalinantį tirti kultūros procesų socialinį poveikį. Straipsnyje pristatomi šio tyrimo rezultatai: dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrika (kultūros proceso dalyvių, kultūros įvykių, socialinio kapitalo matavimai), kultūros poveikio socialiniam kapitalui imitacinis modelis ir eksperimentiniai šio modelio taikymo rezultatai. Pasiūlyta metrika yra skirta pamatuoti trims pagrindiniams proceso komponentams: veikėjams (kultūros įvykių dalyviams), kultūros įvykiams ir jų srautui bei socialiniam kapitalui. Straipsnyje taip pat pateikiamas „NetLogo MAS“ simuliacinėje aplinkoje įgyvendintas supaprastintas agentinis modelis, skirtas populiacijos socialinio kapitalo dinamikos modeliavimui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.