Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose
Aukštojo mokslo politika ir informacijos valdymas
Marija Stonkienė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos instituto daktarė
Renata Matkevičienė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos instituto daktarė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014.70.5159
PDF

Reikšminiai žodžiai

universitetas
trečioji universitetų misija
trečiosios universitetų misijos vertinimas
universitetų reitingavimas
reitingavimo metodikos

Kaip cituoti

Stonkienė M. ir Matkevičienė R. (2015) „Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose“, Information & Media, 700, p. 104-121. doi: 10.15388/Im.2014.70.5159.

Santrauka

Kintanti universitetų sąveika su visuomene, kuri pastaruoju metu kelia jiems didesnius atsakomybės, atskaitingumo reikalavimus, skatina universitetų kaitą. Universitetuose taikomi įvairūs mokslo žinių kūrimo modeliai, atsiranda nauji kuriamų mokslo žinių praktinio panaudojimo kontekstai. Didėjanti universitetuose kuriamų mokslo žinių praktinio panaudojimo svarba paskatino ir naujos universitetų misijos įžvalgas. Greta tradicinių misijų – mokymo (studijų) ir mokslinių tyrimų – išskiriama vadinamoji trečioji universitetų misija, kuri ir yra siejama su čia kuriamų mokslo žinių panaudojimu neakademinėje aplinkoje. Universitetuose kuriamų mokslo žinių naudojimo kontekstai suformuoja trečiosios universitetų misijos dvi dimensijas – verslumo / ekonominę, kur svarbiausiu mokslo žinių praktinio naudojimo kontekstu laikomas žinių generuojamas pelnas, ir visuomeninę, kurioje reikšminama universitetuose kuriamų žinių teikiama nauda visuomenei.
Trečiąją universitetų misiją įgyvendinančios veiklos yra svarbus universitetų institucinės veiklos komponentas, jų vertinimas yra aktualus tiek patiems universitetams, tiek kitiems aukštojo mokslo sistemos suinteresuotiesiems. Kuriami trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimo instrumentai, sudaryti iš įvairių rodiklių – kiekybinių, kokybinių, skirtų tiek verslumo / ekonominės, tiek visuomeninės trečiosios universitetų misijos dimensijų veikloms universitetuose vertinti.
Atlikus universitetų veiklos vertinimo rezultatus visuomenei pateikiančių plačiausiai žinomų universitetų reitingavimo sistemų metodikų tyrimą, nustatyta, kad šios reitingavimo sistemos didelės reikšmės universitetų trečiosios misijos veikloms vertinti neteikia. Daugiau dėmesio skiriama tik universitetų dalyvavimui technologijų perdavimo ir inovacijų procesuose, t. y. ekonominei trečiosios universitetų misijos dimensijos veiklai (šios misijos socialinės aprėpties (socialinio įsitraukimo) veiklos nevertinamos). Universitetų dalyvavimas technologijų perdavimo ir inovacijų procesuose tirtose reitingavimo sistemų metodikose vertinamas skirtinga aprėptimi. Straipsnyje aptarto tyrimo rezultatai rodo, jog universitetų trečiosios misijos įgyvendinimo veiklos Pasaulio universitetų akademiniame reitinge (Šanchajaus reitinge) yra nevertinamos, gana siaurai šių veiklų vertinimas numatytas nacionalinėse reitingų („Veido“ ir „Reitingų“) sistemų metodikose, plačiausiai – „U-Multirank“ reitingų sistemos metodikoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.