MUSIC metodo taikymas signalų fundamentalaus dažnio nustatymui
Straipsniai
Virginija Šimonytė
Vilnius Pedagogical University
Gražina Pyž
Institute of Mathematics and Informatics
Vytautas Slivinskas
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.69
PDF

Reikšminiai žodžiai

MUSIC metodas
fundamentalus dažnis
diskrečioji Furjė transformacija (DFT)
lietuvių kalbos signalai

Kaip cituoti

Šimonytė V., Pyž G. ir Slivinskas V. (2009) „MUSIC metodo taikymas signalų fundamentalaus dažnio nustatymui“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 391–396. doi: 10.15388/LMR.2009.69.

Santrauka

Darbo tikslas yra panaudoti MUSIC metodą signalų fundamentalaus dažnio įvertinimui, palyginti gautus rezultatus su DFT metodu. Straipsnyje nagrinėjami tiek modeliniai, tiek realūs signalai. Naudojant MUSIC metodą, gauti lietuviškų balsių garsų fundamentalaus dažnio įverčiai, kurie yra palyginti su DFT metodu gautais įverčiais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.