T. 50 (2009)

T. 50 (2009)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai
Publikuota 2009-12-15

Straipsniai

Beatričė Andziulienė | Elena Valionienė
Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai
58–63
PDF
Jonas Blonskis | Renata Burbaitė | Valentina Dagienė
Programavimo pagrindų mokymo analizė mokinių požiuriu
69–74
PDF
84–89
PDF
Jurgita Lieponienė | Regina Kulvietienė
Adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje
90–95
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Naujas iracionalumo įrodymo būdas
102–107
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Kengūros konkurso apžvalga
108–113
PDF
114–119
PDF
125–128
PDF
166–171
PDF
Ramutis Bansevičius | Asta Drukteinienė | Genadijus Kulvietis
Mobilaus piezoroboto trajektorijos planavimo metodas
172–177
PDF
Jurgita Dabulyt-Bagdonavičienė | Feliksas Ivanauskas | Valdemaras Razumas
Lipaze katalizuojamos reakcijos kinetikos kompiuterinis modeliavimas
184–189
PDF
Natalja Kosareva | Aleksandras Krylovas
Diagnostinio testo matematinio modelio tyrimas
202–207
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Prioritetų funkcijų įtaka daugiakriteriniams vertinimams
208–211
PDF
212–217
PDF
Dovilė Šiurkutė | Audronė Jakaitienė
Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais
230–234
PDF
264–268
PDF
Regimantas Pliuškevičius | Aida Pliuškevičienė
Indeksų ir žymių metodas tiesinei modalumo logikai
269–274
PDF
304–309
PDF
Audronė Jakaitienė | Antanas Žilinskas | Julius Žilinskas
Lietuvos visuminio vartojimo analizė dinaminio programavimo metodu
310–315
PDF
Mantas Landauskas | Eimutis Valakevičius
Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas
316–321
PDF
Rita Palivonaitė | Eimutis Valakevičius
Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas
322–327
PDF
Sigutė Vakarinienė | Gintautas Misevičius
Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti
328–333
PDF
Jérémy Besson | Albertas Čaplinskas
Paslaugos kokybės sąvokos koncepcinė analizė
357–361
PDF
Kazys Kazlauskas | Jaunius Kazlauskas | Gintarė Petreikytė
Rekurentinis algoritmas spektrui įvertinti
368–373
PDF
Juozas Laučius | Arūnas Ribikauskas | Justas Trinkūnas
Aktyviųjų duomenų bazės taisyklių aktyvumo analizė ir vertinimas
374–379
PDF
Audronė Lupeikienė | Albertas Čaplinskas | Gintautas Dzemyda
Portalo naudotojų elgsenos specifikavimo problemos
380–385
PDF
Virginija Šimonytė | Gražina Pyž | Vytautas Slivinskas
MUSIC metodo taikymas signalų fundamentalaus dažnio nustatymui
391–396
PDF
Žilvinas Vaira | Albertas Čaplinskas
Kompozicinės aspektinių šablonų savybės
397–401
PDF
Algimantas Aksomaitis | Irma Ivanovienė
Atsitiktinių vektorių geometrinis maks (min) stabilumas
402–406
PDF
Algimantas Bikelis | Kazimieras Padvelskis
Tikimybinių skirstinių asimptotiniai skleidiniai
407–411
PDF
Kazimieras Padvelskis | Algimantas Bikelis
Apibendrintų matų sąsūkos
426–430
PDF
Jūratė Petrauskienė | Vydas Čekanavičius
1-priklausomų indikatorių sumos Puasono tipo aproksimacija
431–436
PDF