T. 50 (2009)

T. 50 (2009)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai
Publikuota 2009-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48

Straipsniai

Danutė Genienė
Lercho dzeta funkcija su algebriniu iracionaliuoju parametru
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
9–13
PDF
Vilius Stakėnas
Farey trupmenų skirstinio tolygumas
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
14–17
PDF
Rimas Banys
Apie atsitiktinių laukų ribines teoremas
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
18–23
PDF
Kęstutis Kubilius | Dmitrij Melichov
Stochastinės integralinės lygties sprendinio Hursto indekso vertinimas
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
24–29
PDF
Neringa Klovienė
Periodinis pagal laiką antrojo laipsnio skysčio tekėjimas begalinėje juostoje
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
30–35
PDF
Aleksandras Krylovas
Osciliuojančiojo integralo asimptotinis įvertis
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
36–40
PDF
Olga Lavcel | Aleksandras Krylovas
Absoliučiai tamprios nesvarios stygos netiesinių svyravimų asimptotikų tyrimas
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
41–46
PDF
Kazimieras Navickis
Dviejų parametrizuotų paviršių sankirtos kreivės diferencialinė geometrija
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
47–51
PDF
Beatričė Andziulienė | Žilvinas Jucys
Teksto redaktorių MS Word 2003, MS Word 2007 ir OpenOffice Writer 3.0 naudojamumo palyginimas
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
52–57
PDF
Beatričė Andziulienė | Elena Valionienė
Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
58–63
PDF
Rimas Banys
Matematines analizės kursas technikos universitete
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
64–68
PDF
Jonas Blonskis | Renata Burbaitė | Valentina Dagienė
Programavimo pagrindų mokymo analizė mokinių požiuriu
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
69–74
PDF
Dainius Dzindzalieta
2009 metų Europos studentų matematikos olimpiada
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
75–77
PDF
Vilma Gesevičienė
Pradinių klasių mokytojų patirties naudoti kompiuterį matematikos mokymui tyrimas
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
78–83
PDF
Eglė Jakaitytė | Edmundas Mazėtis
2009 m. VPU Jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
84–89
PDF
Jurgita Lieponienė | Regina Kulvietienė
Adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
90–95
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
2009 m. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
96–101
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Naujas iracionalumo įrodymo būdas
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
102–107
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Kengūros konkurso apžvalga
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
108–113
PDF
Regina Novikienė | Rasa Matiukaitė
Matematikos mokymo(si) kokybės gerinimo galimybės KTU
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
114–119
PDF
Vidmantas Povilas Pekarskas
Eksperimento planavimo dėstymas naudojant kompiuterius
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135
120–124
PDF
Eugenijus Stankus
Lošimo kauliukas ir tikimybės
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 707
125–128
PDF
Petras Vaškas
Trigonometrinės funkcijos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
129–133
PDF
Irma Zenkevičiūtė | Vilija Dabrišienė
J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
134–139
PDF
Algirdas Ažubalis
Mokinių matematinių gebėjimų tyrėjas Romualdas Paliokas
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
140–145
PDF
Juozas Banionis
Petras Vileišis (1851–1926) – lietuviškos „Aritmetikos“ kūrimo pirmeivis
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
145–148
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Matematikos profesoriui Kazimierui Vyteniui Kabailai (1929–1992) 80 metų
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
149–154
PDF
Joana Kastickaitė | Juozas Banionis
Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pradmenų mokymas Lietuvos mokykloje iki matematikos mokymo reformos (1918–1928)
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
155–159
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Skaičiaus sąvokos augimas tarpukario Lietuvos vadovėliuose ir periodiniuose leidiniuose
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
160–165
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Tarpukario Lietuvos periodika matematikos metodikos klausimais
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
166–171
PDF
Ramutis Bansevičius | Asta Drukteinienė | Genadijus Kulvietis
Mobilaus piezoroboto trajektorijos planavimo metodas
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
172–177
PDF
Ana Čuvak | Žilvinas Kalinauskas
Infliacinių procesų matematinio modeliavimo galimybės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
178–183
PDF
Jurgita Dabulyt-Bagdonavičienė | Feliksas Ivanauskas | Valdemaras Razumas
Lipaze katalizuojamos reakcijos kinetikos kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
184–189
PDF
Svetlana Danilenko
Lietuvos vertybinių popierių rinkos faktorinė analizė
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
190–195
PDF
Anita Juškevičienė
Kompiuterio klaviatūros matematinis modelis
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
196–201
PDF
Natalja Kosareva | Aleksandras Krylovas
Diagnostinio testo matematinio modelio tyrimas
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
202–207
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Prioritetų funkcijų įtaka daugiakriteriniams vertinimams
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
208–211
PDF
Lina Rajeckaitė | Narimantas Listopadskis
Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių ir algoritmų analizė
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
212–217
PDF
Andrius Raulynaitis | Agnė Venclovienė
Asimetrinio šifravimo algoritmas, paremtas jungtinumo ir diskretaus logaritmo problemomis
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
218–223
PDF
Jurga Rukšėnaitė
Sudėtiniai rodikliai – metodologijos ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
224–229
PDF
Dovilė Šiurkutė | Audronė Jakaitienė
Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
230–234
PDF
Julius Andirkonis
Beciklis sekvencinis skaičiavimas modalumo logikai K4
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
241–246
PDF
Adomas Birštunas
Apribojimai ciklų radimui sekvenciniame laiko logikos skaičiavime su until operatoriumi
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
247–252
PDF
Livija Maliaukienė
Apie ekvivalentų dvigubos indukcijos aksiomos pakeičiamumą
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
253–257
PDF
Aida Pliuškevičienė
Ciklų tikrinimo eliminavimas idealaus žinojimo logikai
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
258–263
PDF
Regimantas Pliuškevičius
Įrodymų baigtinumas minimaliai laiko logikai
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
264–268
PDF
Regimantas Pliuškevičius | Aida Pliuškevičienė
Indeksų ir žymių metodas tiesinei modalumo logikai
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
269–274
PDF
Ignas Bartkus | Aleksandras Plikusas
Dualusis santykinis sandauginis įvertinys bet kuriam imties planui
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
275–280
PDF
Viktoras Chadyšas
Sumos vertininimas naudojant papildomą informaciją rotuojamai imčiai
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
281–286
PDF
Andrius Čiginas
Baigtinių populiacijų L-statistikų ortogonalusis skleidinys
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
287–292
PDF
Gintautas Jakimauskas
Efektyvus modelio adekvatumo testavimo algoritmas didelio matavimo duomenų klasifikavimui
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
293–297
PDF
Mindaugas Kavaliauskas
Pasiskirstymo tankio įvertinimas naudojant duomenų projektavimą
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
298–303
PDF
Vilma Nekrašaitė-Liegė
Mažų sričių vertinimas neatsakymų atveju
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
304–309
PDF
Audronė Jakaitienė | Antanas Žilinskas | Julius Žilinskas
Lietuvos visuminio vartojimo analizė dinaminio programavimo metodu
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
310–315
PDF
Mantas Landauskas | Eimutis Valakevičius
Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
316–321
PDF
Rita Palivonaitė | Eimutis Valakevičius
Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
322–327
PDF
Sigutė Vakarinienė | Gintautas Misevičius
Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
328–333
PDF
Sigutė Vakarinienė | Daina Sudžiūtė
Tiesinio optimizavimo modelis pusiausvyroms trijų asmenų matriciniame lošime rasti
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
334–339
PDF
Svetlana Roman | Artūras Štikonas
Vieno stacionariojo uždavinio su nelokaliomis sąlygomis Gryno funkcijų savybės
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
340–344
PDF
Olga Štikonienė | Feliksas Ivanauskas
Parametrų svyravimo įtakos biojutiklio atsakui skaitinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
345-350
PDF
Lina Bagušytė | Audronė Lupeikienė
Jungčių aibė organizacijos informacinės sistemos architektūrai
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
351–356
PDF
Jérémy Besson | Albertas Čaplinskas
Paslaugos kokybės sąvokos koncepcinė analizė
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
357–361
PDF
Mindaugas Bloznelis | Irmantas Radavičius
Empirinis mažų pomedžių skaičiais paremto medžių panašumo mato tyrimas
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
362–367
PDF
Kazys Kazlauskas | Jaunius Kazlauskas | Gintarė Petreikytė
Rekurentinis algoritmas spektrui įvertinti
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
368–373
PDF
Juozas Laučius | Arūnas Ribikauskas | Justas Trinkūnas
Aktyviųjų duomenų bazės taisyklių aktyvumo analizė ir vertinimas
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
374–379
PDF
Audronė Lupeikienė | Albertas Čaplinskas | Gintautas Dzemyda
Portalo naudotojų elgsenos specifikavimo problemos
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
380–385
PDF
386–390
PDF
Virginija Šimonytė | Gražina Pyž | Vytautas Slivinskas
MUSIC metodo taikymas signalų fundamentalaus dažnio nustatymui
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
391–396
PDF
Žilvinas Vaira | Albertas Čaplinskas
Kompozicinės aspektinių šablonų savybės
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
397–401
PDF
Algimantas Aksomaitis | Irma Ivanovienė
Atsitiktinių vektorių geometrinis maks (min) stabilumas
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
402–406
PDF
Algimantas Bikelis | Kazimieras Padvelskis
Tikimybinių skirstinių asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
407–411
PDF
Dainius Dzindzalieta
Tikslūs rėžiai martingalams su aprėžtais skirtumais
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
412–415
PDF
Arvydas Jokimaitis
Netolygusis k-tojo maksimumo konvergavimo greičio įvertis
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
416–419
PDF
Tatjana Kargina
Atsitiktinio keitinio apribotų ciklų skaičiaus asimptotiniai skirstiniai
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
420–425
PDF
Kazimieras Padvelskis | Algimantas Bikelis
Apibendrintų matų sąsūkos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
426–430
PDF
Jūratė Petrauskienė | Vydas Čekanavičius
1-priklausomų indikatorių sumos Puasono tipo aproksimacija
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
431–436
PDF
Jonas Kazys Sunklodas
Apie normos Lp konvergavimo greitį CRT Puasono atsitiktinei sumai
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
437–442
PDF
Matas Šileikis
Apie mato koncentraciją grafų sandaugoje
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
443–448
PDF