Vaikų su ypatingais ugdymo poreikiais integruoto mokymo patirtis
Straipsniai
Nadiežda Vladimirovna Ostanina
Вильнюсская средняя школа ‘‘Атейтес’’
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.21
PDF

Reikšminiai žodžiai

integruotas ir diferencijuotas mokymas
pedagoginė ir psichologinė pagalba
socializacija
mokymo problemos
vaikai su ypatingais ugdymo poreikiais
modifikuota ir adaptuota programos

Kaip cituoti

Ostanina N. V. (2008) „Vaikų su ypatingais ugdymo poreikiais integruoto mokymo patirtis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 120–124. doi: 10.15388/LMR.2008.21.

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašoma mokyklos psichologinės tarnybos darbo patirtis organizuojant pedagoginę pagalbą mokiniams su ypatingais ugdymo poreikiais. Šios pagalbos sistema remiasi sulėtinto psichinio vystymosi vaikų integruoto ir diferencijuoto mokymo bendrojo lavinimo mokykloje idėjos realizavimu. Aprašyti sunkumai mokant vaikus su atskirų  pažintinių funkcijų vystymosi sutrikimais ir individualios pagalbos jiems formos modifikuotos (adaptuotos) programos rėmuose.

Опыт работы школы по интегрированному обучению детей с особыми образовательными
потребностями

В данной статье описывается опыт работы школьной психологической службы по организации педагогической поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями. Система педагогической поддержки направлена на реализацию идеи интегрированного и дифференцированного обучения детей с задержкой психического развития в общеобразовательной школе. Описаны трудности обучения детей с нарушением развития отдельных познавательных функций (на примере изучения математики) и формы индивидуальной помощи им на уроке в рамках модифицированной (адаптированной) программы.

Ключевые слова: интегрированное и дифференцированное обучение, педагогическая поддержка, психологическая помощь, социализация, проблемы в обучении, дети с особыми
образовательными потребностями, модифицированная и адаптированная программы.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.