T. 48 (2008)

T. 48 (2008)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai. Tomas 48/49
Publikuota 2008-12-15

Straipsniai

Birutė Kryžienė | Gintautas Misevičius
Ribinės teoremos Forte–Kaco tipo sumoms
33–37
PDF
44–47
PDF
Jonas Blonskis | Valentina Dagienė | Renata Burbaitė
Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė
92–98
PDF
Janina Dargytė | Viktorija Sičiūnienė
Kaip pakelti egzamino išlaikymo ribą?
99–104
PDF
Daiva Rimkuvienė | Janina Kaminskienė | Danutė Raškinienė
Išankstinė studentų nuomonė apie statistiką
125–131
PDF
Jurgis Sušinskas | Juozas Juvencijus Mačys
Faktorialų formulės ir kompiuterio pagalba
137–141
PDF
Inga Žilinskienė | Valentina Dagienė
Aritmetikos pradmenų mokymo metodai įvairiose šalyse
154–158
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Garbės kanauninkas Jonas Katelė (1831–1908)
169–173
PDF
186–190
PDF
Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus
Branduolinė regresija matricoms
191–195
PDF
Rimantas Eidukevičius | Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna
Vilniaus universiteto finansų modeliavimas
196–199
PDF
Dominyka Gliožerytė | Feliksas Ivanauskas
Baltojo gandro migracijos kompiuterinis modeliavimas
200–204
PDF
Feliksas Ivanauskas | Remigijus Lapinskas | Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaita ir paukščių pavasarinio atskridimo fenologija
205–209
PDF
Benas Jokšas | Juozas Augutis | Inga Žutautaitė-Šeputienė
Tinklinės sistemos viršūnių imuniteto kitimo modeliavimas
210–216
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Žinių tikrinimo matematinis modelis
217–221
PDF
Daiva Aleknavičiūtė | Stanislovas Norgėla
Išvedimo paieška Hibridinėje logikoje
252–255
PDF
288–293
PDF
Kęstutis Mikalauskas | Rimantas Eidukevičius
Apie geresnio gydymo būdo parinkimą
294–298
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas
306–313
PDF
314–319
PDF
338–342
PDF
365–371
PDF
Algimantas Bikelis | Audrius Galinskis
Bergstremo asimptotiniai skleidiniai
381–385
PDF
386–388
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Kazimieras Padvelskis
Paklaidos Įvertis centrinėje ribinėje teoremoje
389–394
PDF
Jūratė Kelmelytė | Vydas Čekanavičius
1-priklausomų indikatorių sumos Puasono tipo aproksimacija
395–400
PDF
407–411
PDF
412–416
PDF
417–421
PDF
Jurgita Turkuvienė | Algimantas Bikelis
Imčių ir baigtinių visumų analizė
422–426
PDF