T 48 (2008)

T 48 (2008)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai. Tomas 48/49
Publikuota 2008-12-15

Pradžios puslapiai

Artūras Štikonas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52

Straipsniai

Jonas Kubilius
50 metų Lietuvos matematikų draugijos konferencijoms
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
9–15
PDF
Eugenijus Stankus
Mokinių papildomas matematinis ugdymas
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
16–22
PDF
Algirdas Kaučikas
Kairiosios perstatomos multiplikatyviosios aibės ir stipriai pirminiai žiedų idealai
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
23–26
PDF
Vytautas Kazakevičius
Viena tolygaus pasiskirstymo moduliu 1 savybė
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
27–32
PDF
Birutė Kryžienė | Gintautas Misevičius
Ribinės teoremos Forte–Kaco tipo sumoms
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
33–37
PDF
Vilius Stakėnas
Pastaba apie aritmetines funkcijas ir kartotinius
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
38–43
PDF
Eugenijus Stankus
Modifikuotosios L-funkcijos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
44–47
PDF
Petras Rupšys
Stochastinio Gompertco tipo augimo modelio informaciniai matai
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146
48–53
PDF
Eduardas Kirjackis
Apie tiesinę homogeninę diferencialinę lygtį Čebyševo tipo
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
54–59
PDF
Jevgenij Kiriyatzkii | Eduard Kiriyatzkii
Apie kai kurių racionaliųjų funkcijų klasių maksimaliąsias Kn sritis
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
60–65
PDF
Aleksandras Krylovas
Apie vidurkinimo operatoriaus aproksimaciją
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
66–71
PDF
Mindaugas Skujus
Apie Gryno formulę vienam Stokso tipo uždaviniui
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
72–77
PDF
Monika Vilkienė
Pusgrupių Josidos aproksimacijų asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis
Apie hiperplokštuminių elementų erdves su specialaus pavidalo metrikomis
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
84–86
PDF
Kazimieras Navickis
Dviejų paviršių sankirtos kreivės diferencialinė geometrija
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
87–91
PDF
Jonas Blonskis | Valentina Dagienė | Renata Burbaitė
Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129
92–98
PDF
Janina Dargytė | Viktorija Sičiūnienė
Kaip pakelti egzamino išlaikymo ribą?
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
99–104
PDF
Algis Kavaliauskas
Matematinių objektų ypatumai. Funkcija
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
105–108
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Geometriniai samprotavimai nustatant faktorialo eilę
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
109–114
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Lietuvos moksleivių olimpiados’08 uždavinių apžvalga
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
115–119
PDF
Nadiežda Vladimirovna Ostanina
Vaikų su ypatingais ugdymo poreikiais integruoto mokymo patirtis
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
120–124
PDF
Daiva Rimkuvienė | Janina Kaminskienė | Danutė Raškinienė
Išankstinė studentų nuomonė apie statistiką
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
125–131
PDF
Jovita Saldauskienė
Matematikos dalyko studijos studentų akimis
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
132–136
PDF
Jurgis Sušinskas | Juozas Juvencijus Mačys
Faktorialų formulės ir kompiuterio pagalba
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
137–141
PDF
Juozas Šinkūnas
Iškilosios funkcijos ir nelygybės vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
142–148
PDF
Lina Zajančkauskienė
Mokymosi galimybių didinimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymui ir mokymuisi
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
149–153
PDF
Inga Žilinskienė | Valentina Dagienė
Aritmetikos pradmenų mokymo metodai įvairiose šalyse
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
154–158
PDF
Algirdas Ažubalis
Dvidešimt Prano Mašioto matematikos didaktikos straipsnių
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
159–164
PDF
Juozas Banionis
Bronislovas Ketarauskas (1905–1978) – aukštosios matematikos vadovelio išeivijoje autorius
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
165–168
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Garbės kanauninkas Jonas Katelė (1831–1908)
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
169–173
PDF
Vitolda Verikaitė
Studijų raida Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete 1946–2008 metais
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
174–180
PDF
Ana Čuvak | Žilvinas Kalinauskas
Paklaidų korekcijos modelių taikymas Lietuvos infliacijai modeliuoti
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
181–185
PDF
Svetlana Danilenko
Finansų rinkų R/S analizė
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
186–190
PDF
Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus
Branduolinė regresija matricoms
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
191–195
PDF
Rimantas Eidukevičius | Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna
Vilniaus universiteto finansų modeliavimas
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
196–199
PDF
Dominyka Gliožerytė | Feliksas Ivanauskas
Baltojo gandro migracijos kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134
200–204
PDF
Feliksas Ivanauskas | Remigijus Lapinskas | Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaita ir paukščių pavasarinio atskridimo fenologija
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
205–209
PDF
Benas Jokšas | Juozas Augutis | Inga Žutautaitė-Šeputienė
Tinklinės sistemos viršūnių imuniteto kitimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
210–216
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Žinių tikrinimo matematinis modelis
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
217–221
PDF
Rimantas Pupeikis
Apie rekurentinių M- ir GM- įverčių skaičiavimą LQG valdymo sistemose
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
222–227
PDF
Tomas Ruzgas | Rasa Cibulskytė
Dubravos urėdijos veiklos proceso rodiklių prognozavimas
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
228–232
PDF
Edgaras Šakurovas | Narimantas Listopadskis
Genetinio ir tabu paieškos algoritmų naudojimo gamybinių tvarkaraščių sudarymui analizė
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
233–238
PDF
Dmitrij Šešok
Mišrus genetinis algoritmas santvarų optimizavimui
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
239–244
PDF
Mindaugas Šnipas | Eimutis Valakevičius
Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
245–251
PDF
Daiva Aleknavičiūtė | Stanislovas Norgėla
Išvedimo paieška Hibridinėje logikoje
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
252–255
PDF
Romas Alonderis
Propozicinės intuicionistinės logikos sekvencijų įrodymo paieška naudojant klasikinės logikos skaičiavimą
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
256–262
PDF
Julius Andrikonis
Pjūvio pašalinimas sekvenciniuose skaičiavimuose su sąveikos aksioma
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
263–268
PDF
Adomas Birštunas
Apribojimai ciklų radimui sekvenciniame laiko logikos skaičiavime
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
269–274
PDF
Livija Maliaukienė
Apie kai kurias dvigubas indukcijos pakeičiamumo sąlygas
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
275–277
PDF
Aida Pliuškevičienė
Ciklų tikrinimo eliminavimas paskirstyto žinojimo netranzityviai logikai
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
278–282
PDF
Regimantas Pliuškevičius
Beciklis įrodymų baigtinumo tikrinimas dinaminės logikos fragmentui
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
283–287
PDF
Viktoras Chadyšas | Danutė Krapavickaitė
Dirbančių gyventojų skaičiaus vertinimas esant imties rotacijai
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
288–293
PDF
Kęstutis Mikalauskas | Rimantas Eidukevičius
Apie geresnio gydymo būdo parinkimą
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
294–298
PDF
Vaida Bartkutė-Norkūnienė
Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
299–305
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
306–313
PDF
Liudas Kaklauskas | Leonidas Sakalauslas
Kompiuterių tinklo apkrovos statistinės analizės klausimu
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
314–319
PDF
Leonidas Sakalauskas | Kęstutis Žilinskas
Epsilon-projektavimo metodas dviejų etapų stochastiniam tiesiniam programavimui
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
320–326
PDF
Sigita Pečiulytė | Artūras Štikonas
Apie Šturmo ir Liuvilio uždavinio prijungtinių funkcijų sistemas
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
327-332
PDF
Svetlana Roman | Artūras Štikonas
Nelokaliųjų stacionariųjų kraštinių uždavinių Gryno funkcijos
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
333-337
PDF
Mindaugas Bloznelis | Irmantas Radavičius
Svorinio grafo trumpiausiųjų kelių medžio empirinė analizė
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
338–342
PDF
Valentina Dagienė
Matematinių kompiuterių programų lokalizavimo ypatumai
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
343–347
PDF
Valentina Dagienė
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą strateginių tikslų ir uždavinių analizė
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
348–353
PDF
Olga Kurasova | Alma Molytė
Neuronų skaičiaus parinkimas vektorių kvantavimo metoduose
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
354–359
PDF
Laima Paliulionienė
Teisės aktams rengti skirtų sistemų vartotojo interfeiso ypatumai
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
360–364
PDF
Viktoras Paliulionis
GIS tinklo paslaugų integravimas
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
365–371
PDF
Algimantas Aksomaitis
Konvergavimo greičio įvertis minimumų schemos perkėlimo teoremoje
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
372–375
PDF
Algimantas Bikelis
Kvazigardelinių skirstinių analizė
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
376–380
PDF
Algimantas Bikelis | Audrius Galinskis
Bergstremo asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
381–385
PDF
Romanas Januševičius | Olga Januševičienė
Apie naujus Ramachandran–Rao charakterizacijos stabilumo įverčius
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
386–388
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Kazimieras Padvelskis
Paklaidos Įvertis centrinėje ribinėje teoremoje
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
389–394
PDF
Jūratė Kelmelytė | Vydas Čekanavičius
1-priklausomų indikatorių sumos Puasono tipo aproksimacija
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
395–400
PDF
Kęstutis Kubilius | Dmitrij Melichov
Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
401–406
PDF
Marijus Jūris Mikalauskas
Kolmogorovo uždavinys Markovo grandinėms
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
407–411
PDF
Leonas Saulis | Dovilė Deltuvienė
Didžiujų nuokrypių diskontavimo lokalinės teoremos
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
412–416
PDF
Jonas Kazys Sunklodas
Apie tolygųjį ribinį skirstinį
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
417–421
PDF
Jurgita Turkuvienė | Algimantas Bikelis
Imčių ir baigtinių visumų analizė
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
422–426
PDF