T. 48 (2008)

T. 48 (2008)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai. Tomas 48/49
Publikuota 2008-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42

Straipsniai

Jonas Kubilius
50 metų Lietuvos matematikų draugijos konferencijoms
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
9–15
PDF
Eugenijus Stankus
Mokinių papildomas matematinis ugdymas
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
16–22
PDF
Algirdas Kaučikas
Kairiosios perstatomos multiplikatyviosios aibės ir stipriai pirminiai žiedų idealai
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
23–26
PDF
Vytautas Kazakevičius
Viena tolygaus pasiskirstymo moduliu 1 savybė
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
27–32
PDF
Birutė Kryžienė | Gintautas Misevičius
Ribinės teoremos Forte–Kaco tipo sumoms
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
33–37
PDF
Vilius Stakėnas
Pastaba apie aritmetines funkcijas ir kartotinius
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
38–43
PDF
Eugenijus Stankus
Modifikuotosios L-funkcijos
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
44–47
PDF
Petras Rupšys
Stochastinio Gompertco tipo augimo modelio informaciniai matai
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129
48–53
PDF
Eduardas Kirjackis
Apie tiesinę homogeninę diferencialinę lygtį Čebyševo tipo
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
54–59
PDF
Jevgenij Kiriyatzkii | Eduard Kiriyatzkii
Apie kai kurių racionaliųjų funkcijų klasių maksimaliąsias Kn sritis
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
60–65
PDF
Aleksandras Krylovas
Apie vidurkinimo operatoriaus aproksimaciją
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
66–71
PDF
Mindaugas Skujus
Apie Gryno formulę vienam Stokso tipo uždaviniui
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
72–77
PDF
Monika Vilkienė
Pusgrupių Josidos aproksimacijų asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis
Apie hiperplokštuminių elementų erdves su specialaus pavidalo metrikomis
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
84–86
PDF
Kazimieras Navickis
Dviejų paviršių sankirtos kreivės diferencialinė geometrija
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
87–91
PDF
Jonas Blonskis | Valentina Dagienė | Renata Burbaitė
Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
92–98
PDF
Janina Dargytė | Viktorija Sičiūnienė
Kaip pakelti egzamino išlaikymo ribą?
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
99–104
PDF
Algis Kavaliauskas
Matematinių objektų ypatumai. Funkcija
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
105–108
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Geometriniai samprotavimai nustatant faktorialo eilę
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
109–114
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Lietuvos moksleivių olimpiados’08 uždavinių apžvalga
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
115–119
PDF
Nadiežda Vladimirovna Ostanina
Vaikų su ypatingais ugdymo poreikiais integruoto mokymo patirtis
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
120–124
PDF
Daiva Rimkuvienė | Janina Kaminskienė | Danutė Raškinienė
Išankstinė studentų nuomonė apie statistiką
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
125–131
PDF
Jovita Saldauskienė
Matematikos dalyko studijos studentų akimis
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
132–136
PDF
Jurgis Sušinskas | Juozas Juvencijus Mačys
Faktorialų formulės ir kompiuterio pagalba
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
137–141
PDF
Juozas Šinkūnas
Iškilosios funkcijos ir nelygybės vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
142–148
PDF
Lina Zajančkauskienė
Mokymosi galimybių didinimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymui ir mokymuisi
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
149–153
PDF
Inga Žilinskienė | Valentina Dagienė
Aritmetikos pradmenų mokymo metodai įvairiose šalyse
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
154–158
PDF
Algirdas Ažubalis
Dvidešimt Prano Mašioto matematikos didaktikos straipsnių
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
159–164
PDF
Juozas Banionis
Bronislovas Ketarauskas (1905–1978) – aukštosios matematikos vadovelio išeivijoje autorius
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
165–168
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Garbės kanauninkas Jonas Katelė (1831–1908)
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
169–173
PDF
Vitolda Verikaitė
Studijų raida Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete 1946–2008 metais
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
174–180
PDF
Ana Čuvak | Žilvinas Kalinauskas
Paklaidų korekcijos modelių taikymas Lietuvos infliacijai modeliuoti
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
181–185
PDF
Svetlana Danilenko
Finansų rinkų R/S analizė
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
186–190
PDF
Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus
Branduolinė regresija matricoms
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
191–195
PDF
Rimantas Eidukevičius | Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna
Vilniaus universiteto finansų modeliavimas
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
196–199
PDF
Dominyka Gliožerytė | Feliksas Ivanauskas
Baltojo gandro migracijos kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
200–204
PDF
Feliksas Ivanauskas | Remigijus Lapinskas | Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaita ir paukščių pavasarinio atskridimo fenologija
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
205–209
PDF
Benas Jokšas | Juozas Augutis | Inga Žutautaitė-Šeputienė
Tinklinės sistemos viršūnių imuniteto kitimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
210–216
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Žinių tikrinimo matematinis modelis
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
217–221
PDF
Rimantas Pupeikis
Apie rekurentinių M- ir GM- įverčių skaičiavimą LQG valdymo sistemose
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
222–227
PDF
Tomas Ruzgas | Rasa Cibulskytė
Dubravos urėdijos veiklos proceso rodiklių prognozavimas
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
228–232
PDF
Edgaras Šakurovas | Narimantas Listopadskis
Genetinio ir tabu paieškos algoritmų naudojimo gamybinių tvarkaraščių sudarymui analizė
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
233–238
PDF
Dmitrij Šešok
Mišrus genetinis algoritmas santvarų optimizavimui
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
239–244
PDF
Mindaugas Šnipas | Eimutis Valakevičius
Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
245–251
PDF
Daiva Aleknavičiūtė | Stanislovas Norgėla
Išvedimo paieška Hibridinėje logikoje
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
252–255
PDF
Romas Alonderis
Propozicinės intuicionistinės logikos sekvencijų įrodymo paieška naudojant klasikinės logikos skaičiavimą
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
256–262
PDF
Julius Andrikonis
Pjūvio pašalinimas sekvenciniuose skaičiavimuose su sąveikos aksioma
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
263–268
PDF
Adomas Birštunas
Apribojimai ciklų radimui sekvenciniame laiko logikos skaičiavime
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
269–274
PDF
Livija Maliaukienė
Apie kai kurias dvigubas indukcijos pakeičiamumo sąlygas
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
275–277
PDF
Aida Pliuškevičienė
Ciklų tikrinimo eliminavimas paskirstyto žinojimo netranzityviai logikai
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
278–282
PDF
Regimantas Pliuškevičius
Beciklis įrodymų baigtinumo tikrinimas dinaminės logikos fragmentui
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
283–287
PDF
Viktoras Chadyšas | Danutė Krapavickaitė
Dirbančių gyventojų skaičiaus vertinimas esant imties rotacijai
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
288–293
PDF
Kęstutis Mikalauskas | Rimantas Eidukevičius
Apie geresnio gydymo būdo parinkimą
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
294–298
PDF
Vaida Bartkutė-Norkūnienė
Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
299–305
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
306–313
PDF
Liudas Kaklauskas | Leonidas Sakalauslas
Kompiuterių tinklo apkrovos statistinės analizės klausimu
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
314–319
PDF
Leonidas Sakalauskas | Kęstutis Žilinskas
Epsilon-projektavimo metodas dviejų etapų stochastiniam tiesiniam programavimui
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
320–326
PDF
Sigita Pečiulytė | Artūras Štikonas
Apie Šturmo ir Liuvilio uždavinio prijungtinių funkcijų sistemas
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
327-332
PDF
Svetlana Roman | Artūras Štikonas
Nelokaliųjų stacionariųjų kraštinių uždavinių Gryno funkcijos
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
333-337
PDF
Mindaugas Bloznelis | Irmantas Radavičius
Svorinio grafo trumpiausiųjų kelių medžio empirinė analizė
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
338–342
PDF
Valentina Dagienė
Matematinių kompiuterių programų lokalizavimo ypatumai
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
343–347
PDF
Valentina Dagienė
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą strateginių tikslų ir uždavinių analizė
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
348–353
PDF
Olga Kurasova | Alma Molytė
Neuronų skaičiaus parinkimas vektorių kvantavimo metoduose
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
354–359
PDF
Laima Paliulionienė
Teisės aktams rengti skirtų sistemų vartotojo interfeiso ypatumai
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
360–364
PDF
Viktoras Paliulionis
GIS tinklo paslaugų integravimas
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
365–371
PDF
Algimantas Aksomaitis
Konvergavimo greičio įvertis minimumų schemos perkėlimo teoremoje
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
372–375
PDF
Algimantas Bikelis
Kvazigardelinių skirstinių analizė
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
376–380
PDF
Algimantas Bikelis | Audrius Galinskis
Bergstremo asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
381–385
PDF
Romanas Januševičius | Olga Januševičienė
Apie naujus Ramachandran–Rao charakterizacijos stabilumo įverčius
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
386–388
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Kazimieras Padvelskis
Paklaidos Įvertis centrinėje ribinėje teoremoje
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
389–394
PDF
Jūratė Kelmelytė | Vydas Čekanavičius
1-priklausomų indikatorių sumos Puasono tipo aproksimacija
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
395–400
PDF
Kęstutis Kubilius | Dmitrij Melichov
Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
401–406
PDF
Marijus Jūris Mikalauskas
Kolmogorovo uždavinys Markovo grandinėms
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
407–411
PDF
Leonas Saulis | Dovilė Deltuvienė
Didžiujų nuokrypių diskontavimo lokalinės teoremos
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
412–416
PDF
Jonas Kazys Sunklodas
Apie tolygųjį ribinį skirstinį
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
417–421
PDF
Jurgita Turkuvienė | Algimantas Bikelis
Imčių ir baigtinių visumų analizė
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
422–426
PDF