Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose
Straipsniai
Vaida Bartkutė-Norkūnienė
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18114
PDF

Reikšminiai žodžiai

atraminių vektorių mašinos
pusiau peržiūrėtas klasifikavimas
stochastinė aproksimacija

Kaip cituoti

Bartkutė-Norkūnienė V. (2008) „Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 299–305. doi: 10.15388/LMR.2008.18114.

Santrauka

Straipsnyje pasiūlyti trys stochastinės aproksimacijos (SA) metodai binarinio klasifikavimo uždaviniams spręsti naudojant atraminių  vektorių klasifikatorių (Support Vector Machines). Tokiuose uždaviniuose kvadratinio programavimo uždavinys yra suvedamas į nediferencijuojamo optimizavimo uždavinį be ribojimų taikant nediferencijuojamas baudos funkcijas. Norint įsitikinti šių metodų tinkamumu straipsnyje aptariamai problemai spręsti nagrinėjami du standartiniai klasifikavimo uždaviniai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.