Kompiuterių tinklo apkrovos statistinės analizės klausimu
Straipsniai
Liudas Kaklauskas
Institute of Mathematics and Informatics
Leonidas Sakalauslas
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2008-12-28
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18116
PDF

Reikšminiai žodžiai

savastingumas
kompiuterių tinklas
fraktališkumas

Kaip cituoti

Kaklauskas L. ir Sakalauslas L. (2008) „Kompiuterių tinklo apkrovos statistinės analizės klausimu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 314–319. doi: 10.15388/LMR.2008.18116.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinejama statistinė universitetinio tinklo apkrova, pasinaudojant savastingumo analizės metodu. Matavimo objektu pasirinktas Šiaulių universiteto LitNet tinklo mazgas, aptarnaujantis Šiaurės Lietuvos švietimo įstaigas. Tinklo apkrovos charakteristikų laiko eilutės formuojamos registruojant priimamos informacijos paketų skaičių mazge, esant skirtingoms tinklo apkrovos režimams bei įvairiomis  egistruojamos informacijos diskretizavimo reikšmėms. Matavimo rezultatai apdorojami, skaičiuojant Hersto indeksą bei įvertinant analizės rezultatų patikimumą statistiniu būdu. Tyrimai leido padaryti išvadas, kad nagrinėjamos laiko eilutės pasižymi savastingumu, kai agreguotos laiko eilutės pasižymi lėtai mažėjančia priklausomybe.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.