T. 56 (2015): A serija

T. 56 (2015)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2015-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21

Straipsniai

Romas Alonderis | Regimantas Pliuškevičius | Aida Pliuškevičienė
Baigtiniai sekvenciniai skaičiavimai tiesinio laiko teiginių logikai
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
1–6
PDF
Liepa Bikulčienė | Kristina Poderienė | Eglė Butkevičiūtė | Mantas Landauskas
Kompleksinių sistemų teorijos taikymas fiziologinių duomenų tyrime
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
7–11
PDF
Eglė Butkevičiūtė | Mantas Landauskas | Liepa Bikulčienė
Katastrofos netiesinėse sistemose ir žmonių darbo grupėse
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
12–17
PDF
Tomas Iešmantas | Robertas Alzbutas
Hierarchinių Bajeso metodų taikymas energetinių tinklų patikimumui vertinti
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
18–23
PDF
Arvydas Juozapas Janavičius | Sigita Turskienė | Kęstutis Žilinskas
Netiesinės difuzijos priklausomybė nuo dimensijų
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
24–29
PDF
Ugnė Jankauskaitė | Olga Štikonienė
Imuninės sistemos, priklausančios nuo ŽIV ir rekombinantinio viruso sąveikos, modeliavimas
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
30-35
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Dovilė Deltuvienė
Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Gauso atsitiktinių dydžių kvadratų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
36–41
PDF
Pranas Katauskis | Justas Sakalauskas
Monomerų reakcijų kompozitinių katalizatorių paviršiuje skaitinis tyrimas: gerai išmaišytų medžiagų modelis
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
42–47
PDF
Vytautas Kazakevičius
Felerio grandinės ir atsitiktinės funkcijos
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
48–53
PDF
Mantas Landauskas | Alfonsas Vainoras | Minvydas Ragulskis
Lokalaus magnetinio lauko intensyvumo algebrinė ir spektro analizė
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
54–59
PDF
Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas | Tadas Meškauskas | Algimantas Juozapavičius
EEG pikų radimo algoritmo patobulinimai ir įgyvendinimas
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
60–65
PDF
Jurij Novickij | Artūras Štikonas
Nelokaliojo skirtuminio Šturmo ir Liuvilio uždavinio ekvivalentiškumas algebriniam tikrinių reikšmių uždaviniui
Santraukos peržiūros 447 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
66-71
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Antrosios eilės diskrečiojo uždavinio su nelokaliosiomis daugiataškėmis sąlygomis defektas
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
72-77
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Ekspertų nuomonių neapibrėžtumo vertinimas
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
78–83
PDF
Šarūnas Repšys | Vladas Skakauskas
Apie nesusispiečiančios populiacijos dinamiką atsižvelgiant į diskrečią palikuonių aibę
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
84–89
PDF
Audronė Rimkevičienė
Diskrečioji ribinė teorema periodinei Hurvico dzeta funkcijai
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
90–94
PDF
Agnė Skučaitė | Artūras Štikonas
Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliąja integraline kraštine sąlyga charakteristinės funkcijos nuliai ir poliai
Santraukos peržiūros 364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
95-100
PDF
Giedrius Stabingis | Lijana Stabingienė
Kaimynystės schemos parinkimas klasifikuojant SCRD metodu
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
101–106
PDF
Vytautas Tiešis | Algirdas Lančinskas | Virginijus Marcinkevičius
Genotipo įtakotos susirgimo rizikos įvertinimo metodų tyrimas
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
107–112
PDF
Rimantas Pupeikis
Peržiūrint diskrečiąją Furjė transformaciją
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
113–118
PDF