Ekspertų nuomonių neapibrėžtumo vertinimas
Straipsniai
Valentinas Podvezko
Vilnius Gediminas Technical University
Askoldas Podviezko
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2015-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2015.14
PDF

Kaip cituoti

Podvezko V. ir Podviezko A. (2015) „Ekspertų nuomonių neapibrėžtumo vertinimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 56(A), p. 78–83. doi: 10.15388/LMR.A.2015.14.

Santrauka


Sprendimo priėmimo sistemose, kuriose taikomi daugiakriteriai MCDM (angl. Multiple Criteria Decision Making) metodai, visuose vertinimo etapuose aktyviai dalyvauja ekspertai: charakterizuojančių nagrinėjamą procesą kriterijų sistemos formavime, kiekvieno kriterijaus įtakos nagrinėjimam procesui kiekybiniame vertinime (kriterijų svorių nustatyme), įvertina atskirų kriterijų ir jų komponentų reikšmes. Socialiniai bei ekonominiai procesai turi stochastinę prigimtį, todėl jų aprašymui ir prognozavimui labiausiai tinka tikimybiniai metodai. Kai kriterijų reikšmių negalima įvertinti vienareikšmiškai, ekspertų vertinimo pagrindu konstruojamos tankio funkcijos arba taikoma neraiškiųjų skaičių teoriją. Vertinimų neapibrėžtumą tinkamai charakterizuoja tikimybinis skirstinys, todėl gali būti taikomos ekspertų vertinimų pasiskirstymo arba tankio funkcijos. Ekspertų vertinimo ir kriterijų reikšmių neapibrėžtumo įtakai vertinti gali būti taikomas statistinis imitavimas. Tačiau straipsnyje siūlomas alternatyvus būdas, kai nuomonių neapibrėžtumas vertinimas ekspertų apklausos procese. Darbo tikslas yra pasiūlyti skirtingus, taikytinus praktikoje, ekspertų vertinimų algoritmus, kuriuose atsižvelgiama į nuomonių neapibrėžtumą. Pasiūlytas naujas algoritmas, kai kiekvienas ekspertas vertina kriterijų svarbą, taikydamas tam tikrą tikimybinį skirstinį.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.