T. 57 (2016): A serija

T. 57 (2016)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2016-12-15

Straipsniai

Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus | Linas Petkevičius
Hilberto–Šmito komponenčių analizė
7–11
PDF
Justinas V. Daugmaudis | Audrius Laurynėnas | Juozas Kulys | Feliksas Ivanauskas
Apibendrintas biocheminės kinetikos duomenų analizės algoritmas kvazi-stacionarių būsenų aptikimui
12–17
PDF
Arvydas Juozapas Janavičius | Sigita Turskienė
Netiesinis šilumos laidumas dujose
24–28
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Dovilė Deltuvienė
Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija
29–34
PDF
Eligijus Laurinavičius | Daiva Rimkuvienė | Aurelija Sakalauskaitė
Bazinio sprendinio elipsoido metodo taikymas efektyvumo vertinimo uždaviniuose
41–46
PDF
Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas | Tadas Meškauskas | Rūta Samaitienė
Elektroencefalogramų išvestiniai parametrai ir jų nustatymo metodika
47–52
PDF
65–70
PDF
Aleksejus Mihalkovich | Eligijus Sakalauskas
Apie RSA parašo ant Pajė šifrogramos saugumą
86–90
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova | Ernestas Filatovas | Aleksandr Igumenov | Sergėjus Ivanikovas
Efektyvus procesorių panaudojimas kompiuterių klasteryje įvairaus išlygiagretinamumo uždaviniams spręsti
91–96
PDF
97–102
PDF