T. 57 (2016): A serija

T. 57 (2016)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2016-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22

Straipsniai

Rytis Bieliauskas | Eugenijus Paliokas
Bitcoin – priemonė konsensusui pilnai decentralizuotoje sistemoje pasiekti
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
1-6
PDF
Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus | Linas Petkevičius
Hilberto–Šmito komponenčių analizė
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
7–11
PDF
Justinas V. Daugmaudis | Audrius Laurynėnas | Juozas Kulys | Feliksas Ivanauskas
Apibendrintas biocheminės kinetikos duomenų analizės algoritmas kvazi-stacionarių būsenų aptikimui
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
12–17
PDF
Audrius Indriulionis | Pranas Vaitkus
Vertikalių kolektorių šilumos modeliavimas radialinėmis bazinėmis funkcijomis: praktininis taikymas
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
18–23
PDF
Arvydas Juozapas Janavičius | Sigita Turskienė
Netiesinis šilumos laidumas dujose
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
24–28
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Dovilė Deltuvienė
Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
29–34
PDF
Pranas Katauskis | Živilė Vidutytė
Dvimolekulinės katalitinės reakcijos kompozitinio katalizatoriaus paviršiuje skaitinis tyrimas
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
35–40
PDF
Eligijus Laurinavičius | Daiva Rimkuvienė | Aurelija Sakalauskaitė
Bazinio sprendinio elipsoido metodo taikymas efektyvumo vertinimo uždaviniuose
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
41–46
PDF
Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas | Tadas Meškauskas | Rūta Samaitienė
Elektroencefalogramų išvestiniai parametrai ir jų nustatymo metodika
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
47–52
PDF
Alma Molyte | Alina Urnikyte | Vaidutis Kučinskas
Matematinių metodų lyginamoji analizė efektyvaus populiacijos dydžio nustatymui
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
53–58
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
m-osios eilės diskrečiojo uždavinio su nelokaliosiomis sąlygomis nulių aibė
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
59-64
PDF
Askoldas Podviezko | Valentinas Podvezko
Kriterijų transformavimas su iš anksto pasirinktu optimumu
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
65–70
PDF
Audronė Rimkevičienė
Diskreti ribinė teorema periodinei Hurvico dzeta funkcijai. II
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
71–74
PDF
Vladas Skakauskas | Šarūnas Repšys
Populiacijos, turinčios amžių bei diskrečią vaikų aibę, dinamikos modeliavimas
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
75–80
PDF
Giedrius Stabingis
Erdvinė klasifikavimo taisyklė su atstumais trimatėje erdvėje
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
81–85
PDF
Aleksejus Mihalkovich | Eligijus Sakalauskas
Apie RSA parašo ant Pajė šifrogramos saugumą
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
86–90
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova | Ernestas Filatovas | Aleksandr Igumenov | Sergėjus Ivanikovas
Efektyvus procesorių panaudojimas kompiuterių klasteryje įvairaus išlygiagretinamumo uždaviniams spręsti
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
91–96
PDF
Rimantas Pupeikis
Patikslinta greitoji sąsūka
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
97–102
PDF