T. 57 (2016): A serija

T. 57 (2016)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2016-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18

Straipsniai

Rytis Bieliauskas | Eugenijus Paliokas
Bitcoin – priemonė konsensusui pilnai decentralizuotoje sistemoje pasiekti
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
1-6
PDF
Povilas Daniušis | Pranas Vaitkus | Linas Petkevičius
Hilberto–Šmito komponenčių analizė
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
7–11
PDF
Justinas V. Daugmaudis | Audrius Laurynėnas | Juozas Kulys | Feliksas Ivanauskas
Apibendrintas biocheminės kinetikos duomenų analizės algoritmas kvazi-stacionarių būsenų aptikimui
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
12–17
PDF
Audrius Indriulionis | Pranas Vaitkus
Vertikalių kolektorių šilumos modeliavimas radialinėmis bazinėmis funkcijomis: praktininis taikymas
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
18–23
PDF
Arvydas Juozapas Janavičius | Sigita Turskienė
Netiesinis šilumos laidumas dujose
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
24–28
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Dovilė Deltuvienė
Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
29–34
PDF
Pranas Katauskis | Živilė Vidutytė
Dvimolekulinės katalitinės reakcijos kompozitinio katalizatoriaus paviršiuje skaitinis tyrimas
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
35–40
PDF
Eligijus Laurinavičius | Daiva Rimkuvienė | Aurelija Sakalauskaitė
Bazinio sprendinio elipsoido metodo taikymas efektyvumo vertinimo uždaviniuose
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
41–46
PDF
Andrius Vytautas Misiukas Misiūnas | Tadas Meškauskas | Rūta Samaitienė
Elektroencefalogramų išvestiniai parametrai ir jų nustatymo metodika
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
47–52
PDF
Alma Molyte | Alina Urnikyte | Vaidutis Kučinskas
Matematinių metodų lyginamoji analizė efektyvaus populiacijos dydžio nustatymui
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
53–58
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
m-osios eilės diskrečiojo uždavinio su nelokaliosiomis sąlygomis nulių aibė
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
59-64
PDF
Askoldas Podviezko | Valentinas Podvezko
Kriterijų transformavimas su iš anksto pasirinktu optimumu
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
65–70
PDF
Audronė Rimkevičienė
Diskreti ribinė teorema periodinei Hurvico dzeta funkcijai. II
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
71–74
PDF
Vladas Skakauskas | Šarūnas Repšys
Populiacijos, turinčios amžių bei diskrečią vaikų aibę, dinamikos modeliavimas
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
75–80
PDF
Giedrius Stabingis
Erdvinė klasifikavimo taisyklė su atstumais trimatėje erdvėje
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
81–85
PDF
Aleksejus Mihalkovich | Eligijus Sakalauskas
Apie RSA parašo ant Pajė šifrogramos saugumą
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
86–90
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova | Ernestas Filatovas | Aleksandr Igumenov | Sergėjus Ivanikovas
Efektyvus procesorių panaudojimas kompiuterių klasteryje įvairaus išlygiagretinamumo uždaviniams spręsti
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
91–96
PDF
Rimantas Pupeikis
Patikslinta greitoji sąsūka
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
97–102
PDF