Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

ISSN 1648-2425 | eISSN 2345-0266

Žurnalo tematika. Vilniaus Universiteto nuo 2001 metų leidžiamas deimantinės atvirosios prieigos mokslo žurnalas STEPP (Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika) yra skirtas akademinio pasaulio ir asmenines bei socialines problemas individualiame ir politiniame lygmenyse sprendžiančių specialistų komunikacijai puoselėti. Žurnale yra publikuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais. Esminės temos, kurios yra nagrinėjamos žurnale, tai socialinės ir asmeninės problemos, jų atsiradimo mechanizmai, socialinių ir asmenių problemų prevencijos ir intervencijos strategijos socialiniame darbe ir socialinėje politikoje. 

Žurnale publikuojami originalūs recenzuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais, knygų recenzijos, projektų apžvalgos, komentarai. Žurnalo redakcinę kolegiją sudaro įvairių mokslo krypčių Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus bei kitą mokslinę veiklą socialinio darbo ir socialinės politikos srityse. Žurnalas STEPP skirtas mokslininkams, tyrėjams, praktikams ir studentams, kuriuos domina socialinio darbo ir socialinės politikos problematika Lietuvoje ir pasaulyje.

Žurnalas STEPP - pirmasis socialinio darbo žurnalas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 2009 metų žurnalo straipsniai pradėti recenzuoti, o 2013 metais atnaujinta redakcinė kolegija ir pradėta vykdyti periodiška žurnalo numerių leidyba.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. BASE, Cabell’s directories of Academic JournalsC.E.E.O.L., CNKI, CORE, EBSCO, Dimensions, DOAJ Seal, ERIH-PLUS, Google Scholar (h5-index 5, g5-index 6), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), Index Copernicus International, JournalTOCs, Lituanistika, QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Web of Science
2022 Journal Impact Factor 0.2 (Social work)
JIF Rank 85/90, Q4, 6.11 percentile (Social work)
5 Year Impact Factor 0.1

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2016-2024 m. leidybą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr. P-LIP-22-81).

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA