Kontaktai
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Kontaktai
Redakcijos adresas (Address): Universiteto g. 9/1 – 309, LT – 01513 Vilnius, Lithuania

Vyriausiasis redaktorius

Eugenijus Dunajevas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis