Skelbimai

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Skelbimai

Kvietimas teikti straipsnius specialiam žurnalo STEPP: Socialinė teorija, politika, empirija ir praktika numeriui

Remiantis 2018 m. atliktais tyrimais, Lietuva užėmė 20 vietą iš 28 šalių ES pagal Aktyvaus senėjimo indeksą. Trys iš keturių dimensijų buvo vertinamos itin prastai: dalyvavimas visuomenėje; savarankiškas, sveikas ir saugus gyvenimas; gebėjimai ir aplinka, užtikrinantys kokybišką gyvenimą senėjant. Be to, Lietuvos populiacijos senėjimo tempas yra beveik du kartus greitesnis negu ES vidurkis – 2050 m. Lietuvos populiacija bus viena vyriausių Europoje.

Todėl ypač aktualu tirti senėjimo patirtis ir procesus, pagrindinį dėmesį skiriant aktyvaus senėjimo skatinimo viešosios politikos priemonių ir socialinio darbo praktikos pagrindimui tyrimais ir įrodymais.

Siekiant inicijuoti platesnę tarpdisciplininę akademinę diskusiją aktyvaus senėjimo tema, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas kviečia kolegas (psichologus, sociologus, socialinius darbuotojus, socialinės politikos atstovus, ekonomistus ir kt.) teikti mokslinius straipsnius specialiam 2023 m. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika žurnalo numeriui šiomis (ir susijusiomis) kryptimis:

- kliūtys vyresnio amžiaus asmenims išlikti darbe arba įsidarbinti ir valstybės efektyvumas šioje srityje;

- vienišumas, visuomeninis aktyvumas, šeimos santykiai senatvėje ir kartų solidarumas;

- senėjimas, kūnas ir negalia;

- vyresnio amžiaus asmenų ilgalaikės priežiūros, slaugos, sveikatos priežiūros poreikiai ir globos sistemų tvarumas;

- valstybės teikiamos socialinės garantijos, individualios santaupos ir turtas vyresniame amžiuje;

- subjektyvios gerovės, socialinių ryšių, mokymosi ir naudojimosi informacinėmis technologijomis aspektai;

- sidabrinė ekonomika.

Straipsnių santraukas (maks. iki 500 žodžių) prašytume el. paštu pateikti iki š. m. liepos mėn. pabaigos vyr. redaktoriui doc. Eugenijui Dunajevui (eugenijus.dunajevas@fsf.vu.lt) ir vyr. redaktoriaus pavaduotojai dr. Jūratei Charenkovai (jurate.charenkova@fsf.vu.lt). Teigiamo sprendimo atveju straipsnius prašytume parengti iki š. m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Žurnalų platformos atnaujinimas

2020-02-28

Gerbiami žurnalo nariai,

2020 m. kovo 2 d. nuo 13 iki 23 val. atnaujinsime žurnalų platformos programinę įrangą ir kelsime į naują serverį.
Prašome šiuo laikotarpiu nevykdyti jokių darbų – neįkėlinėti naujų paraiškų, nerengti recenzijų, nekeisti jokios kitos informacijos. Šiuo laikotarpiu atlikti pakeitimai neišsisaugos ir neatsispindės atnaujintoje versijoje.

Dėkojame už supratingumą.

Kilus klausimų prašome kreiptis: vigintas.stancelis@kf.vu.lt

Pagarbiai
Vilniaus universiteto leidykla

Žurnalo leidybos platformos atnaujinimas

2023-09-08

Gerbiami žurnalo bendruomenės nariai,

2023 m. rugsėjo 11-15 d. atliksime esminį žurnalo leidybos platformos programinės įrangos atnaujinimą, failus perkelsime į naują serverį.

Prašome šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo bet kokios veiklos, įskaitant naujų darbų įkėlimą, recenzijų pateikimą ar bet kokių kitų pakeitimų atlikimą. Bet kokie šiuo laikotarpiu atlikti pakeitimai nebus išsaugoti ir neatsispindės atnaujintoje versijoje.

Dėkojame už supratimą.

Jei turite klausimų, kreipkitės adresu vigintas.stancelis@kf.vu.lt.

Pagarbiai
Vilniaus universiteto leidykla