Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse
Straipsniai
Virgilijus Rutkauskas
Lithuanian Center of Social Research
Publikuota 2019-09-16
https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mokesčių moralė
mokesčių spraga
viešojo sektoriaus pajamos
logistinė regresinė analizė
socialinės apskaitos matricos

Kaip cituoti

Rutkauskas V. (2019). Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 19, 26-43. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.9

Santrauka

Straipsnyje yra analizuojama aktuali daugeliui valstybių prastos mokesčių mokėtojų moralės ir dėl to atsirandančios mokesčių spragos problematika. Atsižvelgus į tai yra siūloma priemonių mokesčių moralei stiprinti ir pateikiamas netradicinis – nacionalinių sąskaitų pagrindu parengtų socialinės apskaitos matricų – metodas mokesčių moralės pokyčiams ir viešojo sektoriaus pajamoms įvertinti. Gyventojų mokesčių moralei reikšmingiausią įtaką daro tokie veiksniai korupcijos toleravimas, pasitikėjimas valdžia, nacionalinis pasididžiavimas ir religingumas. Apskritai atliktas tyrimas patvirtina ekonominės elgsenos svarbą vertinant mokesčių surinkimą. Kaip pavyzdys yra pasitelktos Baltijos šalys, kuriose mokesčių spragos problema yra itin aktuali.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.