Kohabituojančių asmenų ketinimas tuoktis Lietuvoje
Straipsniai
Irma Dirsytė
Vytauto Didžiojo universitetas; Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas
Publikuota 2021-12-14
https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.35
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kohabitacija
santuoka
kohabituojančių asmenų ketinimas tuoktis

Kaip cituoti

Dirsytė I. (2021). Kohabituojančių asmenų ketinimas tuoktis Lietuvoje. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 23, 26-40. https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.35

Santrauka

Straipsnyje analizuojami kohabituojančių asmenų ketinimai kurti santuoką ir šiuos ketinimus lemiantys veiksniai Lietuvoje. Tyrimas yra grindžiamas 2019 m. Šeimų ir nelygybių tyrimo duomenų rinkiniu, kuriame surinkti duomenys apie 1970–1984 metais gimusiųjų kohortą. Straipsnyje remiamasi teorine prielaida, kad nesantuokinėje partnerystėje gyvenančių asmenų ketinimus ateityje įregistruoti santuoką modeliuoja skirtingi demografiniai, kultūriniai bei socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Tyrimo duomenų analizė rodo, kad didesnė dalis tirtos kohortos kohabituojančių asmenų Lietuvoje nėra apsisprendę dėl santuokos įregistravimo ir nežino, ar ateityje tuoksis. Apsisprendusiųjų ateityje susituokti didžiausią dalį sudaro vyrai, o didesnė dalis moterų neketina ateityje registruoti santuokos. Daugianarės logistinės regresijos rezultatai rodo, kad kohabitacijoje Lietuvoje gyvenančių asmenų ketinimus ateityje susituokti lemia pasitenkinimas santykiais, lytis ir įgyto išsilavinimo lygmuo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.