Reflektavimo kompetencijos struktūra socialinio darbo studentams atliekant praktikas
Socialinio darbo procesas ir metodai
Remigijus Bubnys
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3777
PDF

Kaip cituoti

Bubnys R. (2014). Reflektavimo kompetencijos struktūra socialinio darbo studentams atliekant praktikas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 50-63. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3777

Santrauka

Šiaulių valstybinės kolegijos
Sveikatos priežiūros fakulteto
Socialinio darbo katedra
M. K. Čiurlionio g. 16a, LT-76228 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 41 66
El. paštas:r.bubnys@svako.lt

Straipsnyje atskleidžiami reflektavimo kompetencijos komponentai, išryškėję socialinio darbo studentų profesinėje praktikoje. Faktorinės analizės rezultatai leidžia teigti, kad socialinio darbo studentų reflektavimo kompetenciją sudaro refleksijos apie mokymąsi ir mokymuisi, savirefleksijos ir refleksijos mokantis bei kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, patirties analizės ir mokymosi iš patirties gebėjimai. Tyrimo metu išryškėjo, kad socialinio darbo studentai praktikose sėkmingai taiko tris patirties reflektavimo kompetencijos gebėjimus – reflektavimą mokantis (ko?), apie mokymąsi (ką?) ir mokymuisi (kam?). Menkiausiai studentų įgyti savirefleksijos gebėjimą sudarantys įgūdžiai yra išgyvenamų emocijų atpažinimas ir valdymas bei kritinis mąstymas ir problemų sprendimas.
Pagrindiniai žodžiai: aukštoji mokykla, reflektavimo gebėjimai, reflektavimo įgūdžiai, reflektavimo kompetencija, socialinio darbo praktika, studentas.

THE STRUCTURE OF REFLECTION COMPETENCY DURING SOCIAL WORK STUDENTS’ PRACTICES
Remigijus Bubnys

Summary
The article discloses structural components of reflection competency, which distinguished themselves during social work students’ professional practice. The results of factor analysis allow stating that the structure of social work students’ reflection competency encompasses reflection on learning and for learning, self-reflection and reflection in learning as well as abilities of critical thinking and problem solving, experiential analysis and learning from experience. It was found during the research that during the practice social work students successfully applied three abilities of reflection on experience competency: reflection in learning, on learning and for learning. Students’ least mastered skills making up the self-reflection ability are recognition and management of lived emotions, critical thinking and problem solving.
Key words: social work practice, reflection competency, reflection abilities, student, higher education institution

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.