Socialinis darbas, pradinis lavinimas ir alfabetizacija
-
Lilo Dorschkly
Publikuota 2009-03-21
https://doi.org/10.15388/STEPP.2009.0.5264
PDF

Reikšminiai žodžiai

Užimtumo sistema
politika
švietimas
socialinis darbas
pradinis lavinimas

Kaip cituoti

Dorschkly L. (2009). Socialinis darbas, pradinis lavinimas ir alfabetizacija. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 5, 29-41. https://doi.org/10.15388/STEPP.2009.0.5264

Santrauka

Vokietijoje per paskutinius keletą metų pasirodė daug publikacijų, kuriose nagrinėjama švietimo socialiniame darbe problematika. Reikšmingi pokyčiai užimtumo sistemoje iššaukė naujų standartų pagrindiniams įgūdžiams ir reikalavimų švietimui atsiradimą. „Mokymosi visą gyvenimą“ politika kaip siekis susidoroti su užimtumo sistemos pokyčiais apima tradicinio ir organizuoto mokymosi pokyčius. Šie pokyčiai iššaukia naujas užduotis ir problemas profesionaliems socialiniams darbuotojams. Straipsnio tikslas yra parodyti kaip švietimas, kuris yra ir viena iš pagrindinių socialinių darbuotojų veiklų, gali tapti labai prieštaringa veikla, nes yra neįmanoma suderinti funkcionalistinę ir emancipuojančią švietimo koncepcijas. Aptariant skaitymo ir rašymo įgūdžių skatinimą, šiame straipsnyje parodoma, kad socialinis darbas turi išvystyti savo švietimo koncepciją, jeigu nori išvengti organizuotos švietimo sistemos taisyklių ir funkcijų adaptacijos, kas iškreips socialinio darbo veiklą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.