Socialinio darbo adresatai ir vadyba. Intensyvios programos refleksija (Vilnius 2009)
-
Harald Wagner
Publikuota 2009-03-21
https://doi.org/10.15388/STEPP.2009.0.5266
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vadybos logika
socialinio darbo logika
intensyvi programa

Kaip cituoti

Wagner H. (2009). Socialinio darbo adresatai ir vadyba. Intensyvios programos refleksija (Vilnius 2009). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 5, 54-65. https://doi.org/10.15388/STEPP.2009.0.5266

Santrauka

Šiame straipsnyje diskutuojama apie tai, kiek būtų galima ir reikėtų socialinio darbo veiklos  srityse įtvirtinti verslo veiklos metodus. Iš karto reikia pastebėti, kad nėra vienareikšmiško sprendimo. Pirmoje straipsnio dalyje  -vadyba ir kultūra – diskutuojama apie kultūrinę ir socialinę - istorinę vadybos aplinkybes. Toliau, naudojant organizacijos teorijos perspektyvą nagrinėjami socialinio darbo ir vadybos logikų skirtumai. Galiausiai, žiūrint iš socialinio darbo adresatų perspektyvos, siekiama išsiaiškinti organizacijų ir adresatų sąveikas. Būtent iš organziacijų ir socialinio darbo adresatų tarpusavio sąveikų analziės išplaukia sprendimai pirmiau aptartoms probleminėms sritims. Tekstas parengtas remiantis analogija su intensyviosios programos praktika: pradedama nuo valstybės narės (šiuo atveju – Vokietijos) padėties ir ja remiantis pateikiami apmąstymai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.