Įvairūs mokytojų požiūrio į integruotą neįgaliųjų mokymą aspektai
-
Laimutė Samsonienė
Rūta Adomaitienė
Publikuota 2003-03-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8552
PDF

Reikšminiai žodžiai

Integruotas neįgaliųjų mokymas
mokytojų požiūris ir patirtys
Vilnius

Kaip cituoti

Samsonienė L., & Adomaitienė R. (2003). Įvairūs mokytojų požiūrio į integruotą neįgaliųjų mokymą aspektai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 82-89. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8552

Santrauka

Straipsnyje įvertinamas mokytojų požiūris į integruotą neįgaliųjų mokymą bendrojo lavinimo mokyklose atsižvelgiant į jų pačių specialiąsias žinias apie neįgaliųjų bei integruoto mokymo problemas, taip pat jų patirtį mokant specialiųjų poreikių vaikus. Duomenų rinkimui buvo naudotas anketinės apklausos metodas. Tyrime dalyvavo 270 mokytojų iš devynių atsitiktinai parinktų Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų. Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai nėra parengti mokyti neįgalius vaikus Lietuvoje. Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai nėra parengti mokyti neįgalius vaikus Lietuvoje. Visų grupių mokytojai nenori mokyti protiškai atsilikusių vaikų. Galiausiai daroma išvada, kad sistemos pokyčius iššauktų specialiosios pedagogikos kurso visose pedagoginėse institucijose Lietuvoje dėstymas, seminarų rengimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.