Muziejų politika Lietuvoje 1990–2011 m.: muziejų teisė, strategijos, valdymas
I. MUZIEJŲ RAIDOS TENDENCIJOS
Nastazija Keršytė
Mindaugas Kelpša
Publikuota 2013-01-28
https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5336
PDF

Kaip cituoti

Keršytė N., & Kelpša M. (2013). Muziejų politika Lietuvoje 1990–2011 m.: muziejų teisė, strategijos, valdymas. Acta Museologica Lithuanica, 1, 18-47. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5336

Santrauka

Šiuolaikinės nacionalinės Lietuvos muziejų politikos pagrindiniai aspektai –muziejų organizacijos ir veiklos teisė, pagrindinės strategijos, muziejų tinklo ir sistemos valdymas – kompleksiškai ir moksliškai pradėti nagrinėti tik 2012 m., Nastazijai Keršytei vykdant mokslinį projektą „Lietuvos muziejininkystės raida 1752–2012 metais“, remiamą Lietuvos Mokslo Tarybos, ir atliekant atskiras jo dalis: „Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties“ ir „Nacionalinis tapatumas ir nacionalinių muziejų situacija. Muziejų politikos problemos“, taip pat N. Keršytei ir doktorantui Mindaugui Kelpšai atlikus projekto „Lietuvos muziejai 1990–2011 m.: situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“, kurį įgyvendino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto grupė ir iš dalies finansavo LR kultūros ministerija, dalį „Muziejų politika Lietuvoje“. Dalis šios aktualios problematikos tyrimo rezultatų jau paskelbti 2012 m. N. Keršytės publikacijoje „Nacionalinis tapatumas ir nacionalinių muziejų situacija. Muziejų politikos problemos“, kuri pasirodė recenzuojamame žurnale „Liaudies kultūra“ (Keršytė, 2012) bei N. Keršytės ir M. Kelpšos parengtame pranešime „Nacionalinė muziejų politika: muziejų valdymo kaita, integracinės strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties“. Šis pranešimas buvo perskaitytas tarptautinėje konferencijoje „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“, vykusioje 2012 m. rugsėjo 21 d. LR Seime. [...]

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.