Muziejų misija
Straipsniai
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2017-12-20
PDF

Kaip cituoti

Keršytė N. (2017). Muziejų misija. Acta Museologica Lithuanica, 3, 253-279.

Santrauka

Muziejų Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje–XXI a. misijos istorinė akcentų pokyčių, sampratų muziejaus kaip vertybių tezauro, švietimo, kultūrinių industrijų centro trajektorija apibrėžiama, vertinant istoriografijos pateiktas sampratas (ypač minėtas šioje knygoje) bei naujų šaltinių patvirtintą informaciją apie muziejų veiklos reglamentavimą, pasiekimus, rezultatus, veiklos pobūdžio ir poreikio tyrimus. Sureikšminamas dėmesys siūlomoms muzeologijos bendrosioms muziejų misijos apibrėžtims bei dabar Lietuvoje praktikuojamoms muziejų veiklos planavimo strategijoms dokumentuose.
istorijos pobūdį, siekiama pateikti Lietuvos istorijos raiškų perteikimo muziejų ekspozicijose esmines tendencijas ir jas suponuojančias tematikas: Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje.
Išsamiau PDF rinkmenoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.