Muzealizacijos linkmės
Straipsniai
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2017-12-20
PDF

Kaip cituoti

Keršytė N. (2017). Muzealizacijos linkmės. Acta Museologica Lithuanica, 3, 106-138.

Santrauka

Svarbiausias muziejinių istorijos kontekstų formavimo XIX–XXI a. Lietuvoje problematikos objektas yra muziejų ekspozicijose perteikiamo Lietuvos istorijos pobūdžio sampratos ir praktikos. Kiti šios problematikos aspektai, pavyzdžiui, Lietuvos istorijos tekstai muziejų parodose, edukacijose, leidiniuose, nesureikšminami, nes jie iš esmės nekeičia ekspozicijomis išreikštų muziejų koncepcijų. Pasitelkiant minėtas istoriografijos apžvalgoje pozicijas bei naujus šaltinius, interaktyvią informaciją apie muziejų ekspozicijose atspindimą Lietuvos 
Išsamiau PDF rinkmenoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.