Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis
MOKYKLOS KULTŪRA
Danguolė Gervytė
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10073
PDF

Reikšminiai žodžiai

koedukacija
vienalytis ugdymas
ugdymo istorija lyties požiūriu
mokyklos tikslai ir ugdymo turinys lyties požiūriu
ugdymo pasiekimai

Kaip cituoti

Gervytė D. (2016) „Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 360, p. 72-86. doi: 10.15388/ActPaed.2016.36.10073.

Santrauka

Straipsnyje, siekiant apibrėžti teorinį tyrimų lauką, nagrinėjami koedukacijos ir vienalyčio ugdymo probleminiai klausimai. Analizuojamos istorinės koedukacijos atsiradimo priežastys ir kontekstas, lyginami vienalyčių ir koedukacinių mokyklų tikslai, ugdymo(si) aplinka ir ieškoma ugdymo(si) pasiekimų ir lyties ryšio. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, gilinantis į koedukaciją ir vienalytį ugdymą, mažai tirti didaktikos ypatumai lyties požiūriu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.