Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe
MOKYTOJO TAPSMAS
Daiva Čeponienė
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10789
PDF

Reikšminiai žodžiai

perdegimas
savaveiksmingumas
suvokiamas kolektyvinis veiksmingumas
įtampos veiksniai

Kaip cituoti

Čeponienė D. ir Lazauskaitė-Zabielskė J. (2017) „Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 25-41. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10789.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo nagrinėjamas pedagogų savaveiksmingumo ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo bei įtampos veiksnių sąsajos su perdegimu darbe. Rezultatai atskleidžia, kad mokytojų patiriamas darbinis perdegimas yra susijęs su mokinių tėvais patiriamais konfliktais, o asmeninis perdegimas priklauso nuo santykių su vadovu kokybės. Mokytojų individualus savaveiksmingumas yra susijęs su perdegimu darbe: darbinį perdegimą didina mokytojų tikėjimas, kad jie gali susidoroti su ugdymo proceso iššūkiais ir pokyčiais, o mažina – mokytojų gebėjimas palaikyti tvarką ir drausmę klasėje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.