T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21 | Straipsnio (HTML) peržiūros 1
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12

KRONIKA

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6 | Straipsnio (HTML) peržiūros 1
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
184-188
PDF