T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 832 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 957 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 1351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1493 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 814 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 913 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 919 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215 | Straipsnio (HTML) peržiūros 95
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 808 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 795 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 163 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 962 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438 | Straipsnio (HTML) peržiūros 108

Kronika

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
184-188
PDF