T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 740 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 909 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 996 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 741 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 779 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 733 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 694 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 695 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 773 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43

Kronika

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
184-188
PDF