T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 849 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 966 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 1429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1539 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 831 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 938 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 986 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302 | Straipsnio (HTML) peržiūros 128
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 862 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 820 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 1051 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 668 | Straipsnio (HTML) peržiūros 155

Kronika

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
184-188
PDF