T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 811 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 944 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 1250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1454 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 800 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 895 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 879 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196 | Straipsnio (HTML) peržiūros 85
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 766 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 775 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 926 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87

Kronika

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
184-188
PDF