T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 791 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 934 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 1185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 779 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 873 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 847 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177 | Straipsnio (HTML) peržiūros 84
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 738 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 751 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 892 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82

Kronika

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
184-188
PDF