T. 43 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 43 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Straipsniai

Gunta Siliņa-Jasjukeviča | Ilze Briška | Agnė Juškevičienė
Regioninės kultūros samprata rengiant mokytojus Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje: lyginamoji atvejo analizė
Santraukos peržiūros 670 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Alicja Szerląg
Vilniaus kultūrinis neapibrėžtumas kaip naujosios patyrimo vietos ir erdvės lenkų jaunimo kartoje: sociokultūrinė (savi)identifikacija
Santraukos peržiūros 870 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Suvi Lakkala | Agnė Juškevičienė | Jūratė Česnavičienė | Sniegina Poteliūnienė | Stasė Ustilaitė | Satu Uusiautti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai
Santraukos peržiūros 916 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Evelina Undro | Sigita Girdzijauskienė
Gabių mergaičių mokymosi patyrimas bendrojo ugdymo mokykloje
Santraukos peržiūros 1278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Jūratė Baranova | Lilija Duoblienė
Multimodalios strategijos mokant etikos kinu
Santraukos peržiūros 685 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Arūnas Poviliūnas
Apie STEM pro STS prizmę
Santraukos peržiūros 683 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Jogaila Vaitekaitis
STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių
Santraukos peržiūros 647 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Vilija Targamadzė
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje ar vice versa
Santraukos peržiūros 1154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Tapio Puolimatka
Ditricho fon Hildebrando moraliai neutralaus lytinio švietimo kritika
Santraukos peržiūros 633 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė | Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė
Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti
Santraukos peržiūros 637 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Neringa Strazdienė | Aistė Burkė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dinaminės ugdymo(si) aplinkos ir vaikų fizinio aktyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 679 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26

KRONIKA

Lilija Duoblienė
Religinis ugdymas socialiniam ir asmenybės auginimui: apgintos dvi edukologijos disertacijos
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Monika Orechova
4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir (ar) transformacija“
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
184-188
PDF