Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)
UGDYMAS IR MEDIJOS
Dace Medne
Nora Jansone-Ratinika
Ilze Dinka
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10799
PDF

Reikšminiai žodžiai

tėvų auklėjimo kompetencija
šeima
auklėjimas
žiniasklaidos diskursas
ugdymas

Kaip cituoti

Medne D., Jansone-Ratinika N. ir Dinka I. (2017) „Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 159-175. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10799.

Santrauka

Socialinė ir politinė situacija Latvijoje po įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. skatino pokyčius visuomenėje, kurie sudarė prielaidas požiūrio į šeimą ir į joje vykstančius procesus kaitai. Ši situacija skatina atkreipti dėmesį į teorijoje ir praktikoje vyraujantį diskursą ir ieškoti bei apibrėžti naują auklėjimo šeimoje tyrimų centrą. Nagrinėjamų temų kaita skatina diskusiją apie auklėjimo diskurso vykdytojus – tėvus ir auklėjimo kompetencijos turinį bei formą, tokiu būdu atkreipiant dėmesį į svarbius esamos situaci jos aspektus. Straipsnyje pristatoma reikšmingame Latvijos leidinyje „Mans Mazais („Mano mažylis“), kuriame nuo 1994 m. nuolat skatinamas esamų ir būsimų tėvų auklėjimo diskursas, pateikiama tėvų auklėjimo kompetencijos analizė, kuria siekiama nustatyti ir pavaizduoti dažniausiai taikomus auklėjimo metodus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.