Gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsaja: bendrojo lavinimo kontekstas
BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS
Vida Gudžinskienė
Asta Railienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1177
PDF

Reikšminiai žodžiai

gyvenimo įgūdžiai
karjeros kompetencijos
ugdymas karjerai
bendrojo lavinimo mokykla

Kaip cituoti

Gudžinskienė V. ir Railienė A. (2012) „Gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsaja: bendrojo lavinimo kontekstas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 61-72. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1177.

Santrauka

Profesorė daktarė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto
Socialinio darbo katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. Tel. (8 5) 271 4716
El. paštas: vida.gudzinskiene@mruni.eu

Daktarė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto
Socialinio darbo katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. Tel. (8 5) 271 4716
El. paštas: asta.railiene@mruni.eu

Straipsnyje analizuojama gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsaja bendrojo lavinimo mokyklos kontekste. Analizė atliekama remiantis ugdymo realybės nagrinėjimo principais ir ugdymo lygmenų teorija bei jos taikymu konkrečių ugdymo reiškinių analizei. Straipsnyje pateikiama gyvenimo įgūdžių ir ugdymo karjerai sampratos analizė, apibūdinamos karjeros kompetencijos, analizuojama gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsajos ypatumai ir ugdymo prielaidos bendrojo lavinimo mokyklose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.