T. 34 (2015): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 34 (2015)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-06-30

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
PRATARMĖ
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
7-8
PDF

KULTŪRA IR UGDYMAS

Sandra Kairė
BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464
9-19
PDF
Lilija Duoblienė
MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS
Santraukos peržiūros 443 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
20-33
PDF
Irena Stonkuvienė
KULTŪRINIS TAPATUMAS, KALBA IR MOKYKLA: LIETUVOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 555 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
34-48
PDF
Zita Nauckūnaitė
KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA
Santraukos peržiūros 461 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 590
49-61
PDF

BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS

Snieguolė Vaičekauskienė
JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į DOROVINES VERTYBES
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1494
62-73
PDF
Vida Gudžinskienė | Jūratė Česnavičienė
MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
Santraukos peržiūros 480 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 469
74-88
PDF
Sandra Rimkutė-Jankuvienė | Rūta Girdzijauskienė
AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
89-104
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Audra Balundė | Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
105-116
PDF
Rūta Bikulčiūtė | Rimantas Želvys
STUDIJŲ PASKOLŲ EFEKTYVUMO VEIKSNIAI
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
117-130
PDF

Kronika

Irena Stonkuvienė
GIEDRĖ PURVANECKIENĖ: KOKYBIŠKO ŠVIETIMO PAGRINDAS – LYGIOS GALIMYBĖS IR SOCIALINIS TEISINGUMAS
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
131-135
PDF
Vanda Aramavičiūtė
APIE VILIJOS TARGAMADZĖS MONOGRAFIJĄ „BENDROJO UGDYMO MOKYKLA KRYŽKELĖJE: AKIVARAI IR KŪLGRINDA“
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
136-137
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
138-141
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
142-143
PDF