T. 34 (2015): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 34 (2015)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-06-30

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
PRATARMĖ
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
7-8
PDF

KULTŪRA IR UGDYMAS

Sandra Kairė
BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 562
9-19
PDF
Lilija Duoblienė
MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
20-33
PDF
Irena Stonkuvienė
KULTŪRINIS TAPATUMAS, KALBA IR MOKYKLA: LIETUVOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 696 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
34-48
PDF
Zita Nauckūnaitė
KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA
Santraukos peržiūros 723 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 698
49-61
PDF

BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS

Snieguolė Vaičekauskienė
JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į DOROVINES VERTYBES
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1643
62-73
PDF
Vida Gudžinskienė | Jūratė Česnavičienė
MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
Santraukos peržiūros 589 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 708
74-88
PDF
Sandra Rimkutė-Jankuvienė | Rūta Girdzijauskienė
AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 494 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 508
89-104
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Audra Balundė | Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
105-116
PDF
Rūta Bikulčiūtė | Rimantas Želvys
STUDIJŲ PASKOLŲ EFEKTYVUMO VEIKSNIAI
Santraukos peržiūros 426 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 420
117-130
PDF

Kronika

Irena Stonkuvienė
GIEDRĖ PURVANECKIENĖ: KOKYBIŠKO ŠVIETIMO PAGRINDAS – LYGIOS GALIMYBĖS IR SOCIALINIS TEISINGUMAS
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
131-135
PDF
Vanda Aramavičiūtė
APIE VILIJOS TARGAMADZĖS MONOGRAFIJĄ „BENDROJO UGDYMO MOKYKLA KRYŽKELĖJE: AKIVARAI IR KŪLGRINDA“
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355
136-137
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Santraukos peržiūros 477 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
138-141
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
142-143
PDF