T. 34 (2015): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 34 (2015)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-06-30

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
PRATARMĖ
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
7-8
PDF

KULTŪRA IR UGDYMAS

Sandra Kairė
BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ
Santraukos peržiūros 312 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
9-19
PDF
Lilija Duoblienė
MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
20-33
PDF
Irena Stonkuvienė
KULTŪRINIS TAPATUMAS, KALBA IR MOKYKLA: LIETUVOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
34-48
PDF
Zita Nauckūnaitė
KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 532
49-61
PDF

BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS

Snieguolė Vaičekauskienė
JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į DOROVINES VERTYBES
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 906
62-73
PDF
Vida Gudžinskienė | Jūratė Česnavičienė
MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
74-88
PDF
Sandra Rimkutė-Jankuvienė | Rūta Girdzijauskienė
AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
89-104
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Audra Balundė | Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406
105-116
PDF
Rūta Bikulčiūtė | Rimantas Želvys
STUDIJŲ PASKOLŲ EFEKTYVUMO VEIKSNIAI
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
117-130
PDF

Kronika

Irena Stonkuvienė
GIEDRĖ PURVANECKIENĖ: KOKYBIŠKO ŠVIETIMO PAGRINDAS – LYGIOS GALIMYBĖS IR SOCIALINIS TEISINGUMAS
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
131-135
PDF
Vanda Aramavičiūtė
APIE VILIJOS TARGAMADZĖS MONOGRAFIJĄ „BENDROJO UGDYMO MOKYKLA KRYŽKELĖJE: AKIVARAI IR KŪLGRINDA“
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
136-137
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
138-141
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
142-143
PDF