T. 34 (2015): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 34 (2015)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-06-30

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
PRATARMĖ
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
7-8
PDF

KULTŪRA IR UGDYMAS

Sandra Kairė
BŪTI PRIIMTAM AR BŪTI MATOMAM: KULTŪRINIO SUSIDŪRIMO KOMPLEKSIŠKUMAS VYKDANT TARPKULTŪRINĮ UGDYMĄ
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
9-19
PDF
Lilija Duoblienė
MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
20-33
PDF
Irena Stonkuvienė
KULTŪRINIS TAPATUMAS, KALBA IR MOKYKLA: LIETUVOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 504 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
34-48
PDF
Zita Nauckūnaitė
KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 563
49-61
PDF

BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS

Snieguolė Vaičekauskienė
JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į DOROVINES VERTYBES
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1390
62-73
PDF
Vida Gudžinskienė | Jūratė Česnavičienė
MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461
74-88
PDF
Sandra Rimkutė-Jankuvienė | Rūta Girdzijauskienė
AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
89-104
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Audra Balundė | Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
105-116
PDF
Rūta Bikulčiūtė | Rimantas Želvys
STUDIJŲ PASKOLŲ EFEKTYVUMO VEIKSNIAI
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
117-130
PDF

Kronika

Irena Stonkuvienė
GIEDRĖ PURVANECKIENĖ: KOKYBIŠKO ŠVIETIMO PAGRINDAS – LYGIOS GALIMYBĖS IR SOCIALINIS TEISINGUMAS
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
131-135
PDF
Vanda Aramavičiūtė
APIE VILIJOS TARGAMADZĖS MONOGRAFIJĄ „BENDROJO UGDYMO MOKYKLA KRYŽKELĖJE: AKIVARAI IR KŪLGRINDA“
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
136-137
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
138-141
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
142-143
PDF