MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS
Vida Gudžinskienė
Jūratė Česnavičienė
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8344
PDF

Reikšminiai žodžiai

integruotas sveikatos ugdymas
mokytojai
požiūris
vaidmuo

Kaip cituoti

Gudžinskienė V. ir Česnavičienė J. (2015) „MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 74-88. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8344.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Mykolo Romerio universiteto
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8 5) 271 4716
El. paštas: vida.gudzinskiene@mruni.eu

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto
Sveikatos ir fizinio ugdymo katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 279 0542
El. paštas: jurate.cesnaviciene@leu.lt

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, atkreipiamas dėmesys į bendrojo ugdymo mokytojų vaidmenį, įgyvendinant integruotą mokinių sveikatos ugdymą. Pateikiami kokybinio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mokytojai įžvelgia integruoto sveikatos ugdymo svarbą ne tik mokinių bendrosioms kompetencijoms ugdyti (is), motyvacijai rūpintis savo sveikata skatinti ir palaikyti, bet ir savo pačių kompetencijų tobulinimosi aspektu. Subjektyvus mokytojų požiūris atskleidžia jų atsakomybę integruojant sveikatos ugdymą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.